Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Galeria Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Architektura Krajobrazu NOWOŚĆ!

Zobacz

Bezpieczeństwo narodowe

Zobacz

Zobacz

Budownictwo

Zobacz

Dietetyka

Zobacz

Ekonomia

Zobacz

Zobacz

Filologia angielska

Zobacz

Zobacz

Finanse i rachunkowość

Zobacz

Fizjoterapia

Zobacz

Informatyka

Zobacz

Mechanika i Budowa Maszyn

Zobacz

Pedagogika

Zobacz

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Pielęgniarstwo

Zobacz

Zobacz

Pielęgniarstwo w języku angielskim

Zobacz

Położnictwo - nowy kierunek

Zobacz

Ratownictwo Medyczne

Zobacz

Rolnictwo

Zobacz

Rusycystyka

Zobacz

Socjologia

Zobacz

Turystyka i rekracja w języku angielskim

Zobacz

Turystyka i Rekreacja

Zobacz

Zobacz

Zarządzanie

Zobacz

Zdrowie Publiczne

Zobacz

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Rekrutacja

Rekrutacja

 

Akademia Bialska

 

Ranking Perspektywy

g

 

DOBRE STUDIA PEWNA PRZYSZŁOŚĆ!

Uczelnia posiada w ofercie BEZPŁATNE studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia w języku angielskim. Obecnie oferta edukacyjna uczelni została wzbogacona o studia w trybie niestacjonarnym. W skład bazy materialnej i dydaktycznej Uczelni wchodzą 2 budynki dydaktyczne z Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, biblioteka z czytelnią, budynek hali sportowej połączony z częścią dydaktyczną, nowoczesne centra badawcze Centrum Badań nad Innowacjami (CBNI) oraz Regionalne Centrum Badań EKO-AGRO-TECH, odkryta pływalnia, nowoczesny Dom Studenta. Ponadto Kampus uczelni skoncentrowany jest w odległości 200 metrów od głównego budynku.

W naszej ofercie również STUDIA W TRYBIE NIESTACJONARNYM

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA:

budownictwo, informatyka, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, ekonomia, finanse i rachunkowość, pedagogika, socjologia, zarządzanie

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja,

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE:

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

CZY WIESZ, ŻE

Największym sukcesem Uczelni jest – I miejsce w Polsce według prestiżowego ogólnopolskiego Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” w 2016, 2017 i 2018. Oferujemy jedne z najwyższych stypendiów w Polsce:

 • stypendium Rektora, którego najwyższy próg to 1 200 zł,
 • stypendium socjalne w wysokości do 1 100 zł.
 •  

  KALENDARIUM REKRUTACJI

  Rekrutacja na studia rozpoczyna się każdego roku w kwietniu.

  Zdana matura jest podstawą do wzięcia udziału w rekrutacji. W postępowaniu kwalifikacyjnym bierzemy pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z części pisemnej – język obcy nowożytny oraz przedmiot z którego kandydat uzyskał najwyższy wynik.

  Więcej szczegółów na stronie internetowej www.pswbp.pl w zakładce KANDYDAT

   

  Studia podyplomowe

  Oferta studiów podyplomowych Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej skierowana jest do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, inżynierskich, licencjackich i są zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji, zdobyciem nowego wykształcenia i umiejętności. Uzupełniając swoje kwalifikacje poprzez ukończenie studiów podyplomowych, zwiększamy swoje szanse na rynku pracy.


  OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA ROK 2021/2022

  Ochrona danych osobowych

  Bezpieczeństwo i ochrona granic

  Prawno ‑ administracyjne aspekty pracy urzędnika z elementami informatyki

  Polsko-Szwajcarskie Studia Menedżerskie - Zarządzanie w XXI wieku

  Rolnictwo ekologiczne i projektowanie terenów zielonych

  Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski i Unii Europejskiej

  Finanse publiczne i administracja

  Rachunkowość i audyt finansowy

  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Agent celny

  Terapia pedagogiczna z podstawami metod integracji sensorycznej

  Podyplomowe studia kwalifikacji pedagogicznych

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Język angielski w biznesie i spedycji

  Język rosyjski w biznesie i spedycji

  Sieci komputerowe

  Zarządzanie oświatą

  NOWOŚCIĄ W OFERCIE są studia podyplomowe z zakresu:

  Podstawy geodezji

  Bezpieczeństwo w ruchu drogowym


  Szczegółowe informacje:

  www: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe-aceu

  promocje: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe-aceu

  kontakt: Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

  e-mail: podyplomowe@pswbp.pl

  tel: mgr Andrzej Borodijuk - 83 344 99 60,

  mgr Edyta Arciszewska - tel. 83 344 99 53

   

  Regionalne Centrum Badań EKO-AGRO-TECH

  Jest nowoczesnym ośrodkiem badawczym PSW mieszczącym laboratoria naukowe: Analiz Środowiskowych, Biologiczno-Żywieniowych, Fizyki Budowli oraz Mechaniki, Budowy i Eksploatacji Maszyn. Oferowane w ramach infrastruktury badania i technologie mogą zostać wykorzystane zarówno w działalności produkcyjnej jak i usługowej i prowadzić do rozwoju potencjału oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie. W laboratoriach mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn znajduje się zawansowana aparatura światowych, renomowanych firm. Możesz nauczyć się prototypowania za pomocą drukarki 3D, obsługi hamowni podwoziowej i diagnoskopu samochodowego oraz zaobserwować zjawiska przepływowe w tunelu aerodynamicznym.

   

  Centrum Badań nad Innowacjami

  owoczesny ośrodek badawczy mieszczący laboratoria naukowe Budownictwa, Informatyki i Zdrowia. Celem funkcjonowania CBNI jest przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego, budowanie konkurencyjności i znaczenia regionu poprzez zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego PSW.

   

  Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

  To miejsce, w którym przyszłe pielęgniarki i przyszli pielęgniarze zdobywają umiejętności udzielania pomocy medycznej w warunkach wirtualnej rzeczywistości. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej wyposażone jest m.in. w symulatory wysokiej wierności dzieci i dorosłych. Symulatory służą do wykonywania ćwiczeń z zakresu procedur medycznych. Na salach symulacji znajdują się fantomy, które przypominają człowieka. Mówią co je boli, reagują mruganiem oczu, źrenice ulegają rozszerzaniu, można również sprawdzić wszystkie parametry życiowe. Zrobione z silikonu symulatory pozwolą studentom pielęgniarstwa przed wejściem na oddziały szpitalne w praktyczny sposób zweryfikować swoje umiejętności i przygotować się do pracy z pacjentami.

   

  Biblioteka Akademicka PSW

  Przestrzeń biblioteczna jest zaaranżowana w nowoczesny i funkcjonalny sposób; stanowi miejsce bardzo licznie odwiedzane przez użytkowników. Biblioteka dysponuje trzema strefami wolnego dostępu, strefą relaksu i strefą samoobsługową, wyposażoną w urządzenia do samodzielnego wypożyczania i zwrotu książek oraz intuicyjny w obsłudze skaner. Do dyspozycji użytkowników przeznaczony jest pokój pracy grupowej i indywidualnej. Biblioteka posiada dostęp do elektronicznych baz naukowych udostępnianych w ramach licencji krajowej i zakupów konsorcyjnych, takich jak: EBSCO, EMIS, EMERALD, PROQUEST.

   

  WYJAZDY NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE

  Studenci po pierwszym roku studiów mogą wyjeżdżać na studia zagraniczne w innym kraju. Studia w ramach programu Erasmus+ trwają od 3 do 12 miesięcy w ramach jednego cyklu studiów. Studenci mogą także wyjeżdżać na zagraniczne praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach, albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie – czas pobytu 2 miesiące.

   

  JESTEŚMY TUTAJ

   

  Kontakt

  21-500 Biała Podlaska

  ul. Sidorska 95/97

  tel.:

  83 344-99-00, 98 344-99-30, -