Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Matura międzynarodowa 2019Matura międzynarodowa, czyli International Baccalaureate Diploma Programme, to część międzynarodowego programu edukacyjnego. Program taki trwa 2 lata i obejmuje nauczanie na poziomie liceum ogólnokształcącego. Program realizowany jest w całości w języku angielskim, hiszpańskim lub francuskim. Zakończony jest egzaminem maturalnym – dyplom jest honorowany przez najlepsze uniwersytety na całym świecie.

Absolwent szkoły średniej, który posiada maturę międzynarodową, może aplikować zarówno na polskie, jak i zagraniczne uczelnie honorujące International Baccalaureate Diploma.

Z egzaminów możesz uzyskać łącznie 42 punkty, a dodatkowe 3 punkty zdobędziesz za kombinację TOK i EE. Aby zdać maturę międzynarodową, należy uzyskać minimalnie 24 punkty – spełnione muszą być jednak wszystkie pozostałe wymogi.

W Polsce program matury międzynarodowej realizowany jest od 1993 roku.
Bydgoszcz Gdańsk Gdynia Gliwice KaliszKatowice Kielce Kraków Leszno ŁódźPoznań Płock Szczecin Warszawa Wrocław

Jak wygląda nauka w programie międzynarodowej matury?

IB Diploma Programme trwa dwa lata przypada na II i III klasę liceum. W klasie pierwszej uczniowie realizują polską podstawę programową, jednak szczególny nacisk położony jest na doskonalenie umiejętności językowych.

Każdy uczeń sam wybiera sześć przedmiotów, których chce się uczyć w ramach programu i z których następnie będzie zdawał maturę. Uczeń sam wybiera poziom, na którym chce uczyć się danego przedmiotu. Co najmniej 3 i maksymalnie 4 przedmioty muszą być na poziomie rozszerzonym (HL - High Level), a pozostałe na podstawowym (SL - Standard Level). Taki system kształcenia umożliwia uczniom zarówno zdobycie szerokiej ogólnej wiedzy, jak i pogłębienie zagadnień, które ich szczególnie interesują. Językiem wykładowym programu jest język angielski i w tym języku również odbywają się egzaminy końcowe z wyłączeniem języka ojczystego.

Extended Essay (EE) - to pisemna praca badawcza na wybrany przez ucznia temat. Powinna zawierać około 4000 słów. W jej ramach uczeń zgłębia i opisuje interesujące go zagadnienie związane z jednym z przedmiotów, które wybrał spośród sześciu grup lub takie, które ma charakter interdyscyplinarny, odnoszący się do kilku dziedzin. W celu napisania Extended Essay uczeń prowadzi własne badania, a cała praca ma formę spójnej pracy naukowej. Proces tworzenia EE opiera się na współpracy z nauczycielem nadzorującym pracę.

Theory of Knowledge (TOK) - to kurs, który ma na celu przybliżenie uczniom natury wiedzy i to, jak to się dzieje, że wiemy to, co wiemy. Fundamentalnym pytaniem, które wyznacza tok zajęć jest: “Skąd to wiemy?”, a kurs odnosi się zawsze do przedmiotów, jakie dobrał uczeń w ramach programu. Ten przedmiot należy do trudnych i wymagających, ale posiadających ogromny wpływ na powodzenie w dalszej nauce i pracy.

Creativity, Action, Service (CAS) - przygotowuje ucznia do wprowadzania misji i idei IB w swoje własne życie. Creativity odnosi się do sztuki, wrażliwości artystycznej i kreatywnego myślenia, Action związane z aktywnością fizyczną i zdrowym stylem życia, natomiast Service nakierowuje na pracę dobroczynną i społeczną. Kurs ma za zadanie pomóc zrozumieć pozycje jednostki w społeczności. W jego ramach każdy uczeń realizuje projekt CAS.

W skład egzaminu maturalnego wchodzą:

  • oceny z egzaminów końcowych,
  • oceny z obowiązkowych prac pisemnych wykonywanych przez uczniów w ciągu dwóch lat trwania programu,
  • zaliczony Extended Essay (EE), Theory of Knowledge (TOK) i CAS (Creativity, Active, Service)    W systemie IB uczniowie oceniani są w skali od 1 do 7. Z egzaminów końcowych uczniowie mogą łącznie uzyskać maksymalnie 42 punkty i trzy punkty dodatkowo za kombinację TOK i EE. Minimalna liczba punktów potrzebna do zdania matury to 24 pod warunkiem, ze wszystkie pozostałe wymogi będą spełnione.

  • Data publikacji: 11.02.2018