Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Matura 2019 – kompendium wiedzy dla maturzystówMaturzysto, przed Tobą jeden z najważniejszych egzaminów w życiu! Czy wiesz już o nim wszystko? Przygotowaliśmy krótkie podsumowanie na temat tegorocznej matury.

Oto najważniejsze informacje dotyczące tegorocznej matury:

Matura 2019 – daty

Matury w 2019 roku odbywają się od 6 do 23 maja. W tym czasie przeprowadzane są egzaminy w części ustnej, a także egzaminy w części pisemnej ze wszystkich przedmiotów.

Egzaminy w dodatkowej sesji, dla osób, które z ważnych (udokumentowanych) powodów nie mogły w maju przystąpić do matury, odbędą się w dniach od 3 do 19 czerwca.

Osoby, którym powinie się noga i nie zdadzą egzaminu z tylko jednego przedmiotu, będą mogły przystąpić do egzaminu poprawkowego w dniach od 20 do 21 sierpnia.

Matura 2019 – obowiązkowe egzaminy pisemne

Maturzyści przystąpią do czterech obowiązkowych egzaminów pisemnych. Są to egzaminy z języka polskiego, z matematyki, z nowożytnego języka obcego oraz z wybranego przedmiotu dodatkowego. Trzy pierwsze egzaminy zdawane są na poziomie podstawowym, zaś egzamin z wybranego przedmiotu – na poziomie rozszerzonym.

W przypadku absolwentów szkół albo oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej w grę wchodzi także egzamin z języka tej mniejszości – tak w części ustnej, jak i pisemnej (na poziomie podstawowym).

Matura 2018 – obowiązkowe egzaminy ustne

Jeśli chodzi o egzaminy ustne zdawane podczas tegorocznych matur, to obowiązkowe są egzaminy z języka polskiego oraz nowożytnego języka obcego. Nie określa się poziomu egzaminów ustnych.

Przedmioty dodatkowe

Każdy maturzysta może zdawać – oprócz obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego, zdawanego na poziomie rozszerzonym – egzaminy dodatkowe także z innych przedmiotów. Co ważne, takich dodatkowych egzaminów może być nie więcej niż 5. Warto też pamiętać, że każdy egzamin dodatkowy musi być zdawany na poziomie rozszerzonym.

Abiturienci mogą zdawać egzaminy dodatkowe z następujących przedmiotów:
 • język polski,
 • nowożytne języki obce,
 • matematyka,
 • historia,
 • WOS,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • filozofia,
 • historia sztuki,
 • historia muzyki,
 • języki mniejszości narodowej lub etnicznej,
 • język regionalny.

  Matura ustna z języka polskiego

  Jak przebiega matura ustna z języka polskiego? W tym roku, podobnie jak w zeszłym, maturzysta wylosuje dla siebie zadanie egzaminacyjne. Po wylosowaniu pytania maturzysta otrzymuje 15 minut na przygotowanie się do wypowiedzi (monolog) – jest na nią przeznaczone 10 minut. Potem, przez kolejne 5 minut, ma miejsce rozmowa z zespołem egzaminatorów. Taka formuła egzaminu ma sprawdzić, czy maturzysta posiada umiejętność wypowiadania się na określony temat.

  Matura 2019 – o czym warto pamiętać

  Maturzysto, nie zapomnij, aby na egzaminy zabrać ze sobą długopis z czarnym tuszem. Takim długopisem (lub piórem z czarnym atramentem) wykonuj też wszelkie rysunki (a nie ołówkiem!). Pamiętaj, że na egzaminach z poszczególnych przedmiotów do Twojej dyspozycji będą m.in. wzory, słowniki lub dodatkowe przybory – dowiedz się zawczasu, czy zapewni Ci je szkoła czy musisz o nie zadbać we własnym zakresie. Życzymy powodzenia!

 • Data publikacji: 12.09.2018