Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Matura 2017 – kompendium wiedzy dla maturzystówMaturzysto, czy jesteś pewien, że wiesz wszystko o egzaminach maturalnych, jakie czekają Cię w maju przyszłego roku? Mamy dla Ciebie małe podsumowanie!

Maturzyści przystępujący do egzaminu dojrzałości w 2017 roku będą zdawali obowiązkowo – dokładnie tak jak w poprzednich latach – cztery egzaminy pisemne oraz dwa egzaminy ustne . Pod tym względem matura 2017 nie różni się od zeszłorocznej edycji egzaminu.

Matura 2017 – obowiązkowe egzaminy pisemne

Abiturienci są zobligowani, aby przystąpić do trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym – z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz matematyki .

Każdy maturzysta ma również obowiązek przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu z grupy przedmiotów dodatkowych , który będzie zdawany tylko na poziomie rozszerzonym.

Matura 2017 – obowiązkowe egzaminy ustne

Podczas matury 2017 obowiązkowe będą również dwa egzaminy ustne – z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. W przypadku egzaminów ustnych nie określa się ich poziomu.

Ważna informacja dla absolwentów szkół albo oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej – przystąpicie obowiązkowo również do matury z języka mniejszości ; tak w części ustnej (poziomu nie określa się), jak i w części pisemnej (poziom podstawowy).

Przedmioty dodatkowe

Każdy maturzysta ma prawo, aby – oprócz obowiązkowego przedmiotu dodatkowego, zdawanego na poziomie rozszerzonym – przystąpić także do egzaminu z innych przedmiotów dodatkowych, maksymalnie pięciu.

Każdy egzamin z przedmiotu dodatkowego należy zdawać na poziomie rozszerzonym. Do wyboru: język polski, matematyka, WOS, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, języki obce nowożytne, język łaciński i kultura antyczna, języki mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny.

Matura ustna z języka polskiego

Od roku 2015 matura z języka polskiego w części ustnej ma zmienioną formułę . Maturzysta, po wylosowaniu pytania, będzie miał 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Następnie otrzyma 10 minut na własną wypowiedź. Kolejne 5 minut przeznaczone będzie na dyskusję z egzaminatorami.

Dodatkowo, w zeszłym roku, zmodyfikowano sposób przebiegu ustnego egzaminu z języka polskiego. Zmianie uległy procedura oraz zasady losowania pytań egzaminacyjnych, co ma za zadanie uniemożliwić maturzystom wcześniejsze poznanie treści pytań.

Matura 2017 – zmiany

Od 2017 roku maturzyści będą mieli możliwość, aby odwołać się od wyników części pisemnej egzaminów maturalnych . Odwołanie takie będzie można złożyć do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, które działa przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Rozpatrywać je będą zarówno doświadczony egzaminator, jak i przedstawiciel środowiska akademickiego.

Data publikacji: 12.09.2016