Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Collegium Da Vinci jedną z najpopularniejszych uczelni w Polsce!

Collegium Da Vinci jedną z najpopularniejszych uczelni w Polsce!Jak podaje raport Ministerstwa Edukacji i Nauki, Collegium Da Vinci należy do grona uczelni cieszących się największym zainteresowaniem w Polsce. CDV po raz kolejny pojawiło się na liście uczelni niepublicznych najczęściej wybieranych przez kandydatów według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów (ponad 1 tys.) na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2023/2024.

Uczelnia pojawiła się w zestawieniu zarówno w obszarze studiów stacjonarnych (na które aplikowało 1999 chętnych), jak i niestacjonarnych (z 1620 chętnymi).

Za wynikiem tym stoi na pewno unikatowy w skali kraju model praktycznego kształcenia studentów oparty o ścisłą współpracę z partnerami biznesowymi. Model, w którym bardzo duży nacisk położono na rozwój indywidualnych talentów i predyspozycji studentów – choćby w ramach grupowej i indywidualnej pracy z tutorami, kształcenie kompetencji przyszłości kluczowych z perspektywy efektywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy, a także na indywidualizację kształcenia pozwalającą każdemu studentowi w dużym stopniu na swobodne budowanie własnej ścieżki edukacyjnej – podkreśla dr Krzysztof Patkowski, Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych CDV.

Częścią raportu Ministerstwa Edukacji i Nauki są też zestawienia najpopularniejszych dyscyplin i kierunki studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. Wśród wiodących dyscyplin naukowych wybieranych przez polskich studentów znalazły się również te z oferty Collegium Da Vinci:

  • nauki o zarządzaniu i jakości (72 519 zgłoszeń) – realizowane w Collegium Da Vinci w ramach kierunku zarządzanie kreatywne w języku polskim i angielskim, Biznes Manager i Zarządzanie w IT,

  • informatyka techniczna i telekomunikacja (67 268 zgłoszenia) – realizowane w ramach kierunku informatyka w języku polskim i angielskim.

Collegium Da Vinci to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce. Od ponad 27 lat z powodzeniem działa na polskim rynku edukacyjnym. Uczelnia prowadzi innowacyjne kierunki studiów, tworzone we współpracy z pracodawcami oraz na podstawie trendów w światowej gospodarce i kierunków zmian na dynamicznym rynku pracy. Jej absolwenci znajdują pracę zgodną ze swoimi zainteresowaniami i wykształceniem.

Link do strony uczelni: cdv.pl.


Data publikacji: 08.05.2024