Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy

Rzeszów

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

35-959 Rzeszów

Al. Rejtana 16c

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Wydział Biologiczno-Rolniczy
    - Architektura krajobrazu
Cena za semestr od od 1750zł od od 1750zł
    - Biologia
Cena za semestr od 1600zł od od od 1600zł
    - Ochrona środowiska
Cena za semestr od 1600zł od od od 1600zł
    - Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Cena za semestr od od 1600zł od od
    - Rolnictwo
Cena za semestr od od 1400zł od od 1400zł
    - Technologia żywności i żywienie człowieka
Cena za semestr od od 1750zł od od 1750zł

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły