Wywiad z absolwentem uczelni New York University

Paweł Mazur

Lokalizacja: Nowy Jork, 10003, Stany Zjednoczone

  • Nazwa uczelni: New York University

  • Wydział: Prawo

  • Pozycja uczelni w rankingu: 32 miejsce

1.       Dlaczego wybrał Pan ten kierunek i New York University?

Ze względu na moje zainteresowanie gospodarką, polityką i społeczeństwem oraz, niestety, niezbyt ścisły umysł, wybór studiów prawniczych był dla mnie dość naturalny. Po zakończeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim chciałem kontynuować naukę w Stanach Zjednoczonych, ze względu na jakość tamtejszych uniwersytetów oraz wpływ prawa amerykańskiego na prawo handlowe, którym zajmuję się naukowo i zawodowo. NYU wybrałem ze względu na dobrą opinię tamtejszego wydziału prawa i uzyskane stypendium.

2.       Jak się Panu studiowało, czy było dużo nauki, jakie przedmioty były najtrudniejsze dla Pana ?

Studia w Stanach Zjednoczonych są znacznie bardziej wymagające od tych na polskich uniwersytetach. Model studiów prawniczych opiera się również na innym założeniu niż w Polsce. Celem kształcenia jest rozwinięcie umiejętności analizy i syntezy. Przygotowanie na zajęcia wymaga zapoznania się z setkami stron i wyciągnięcia z nich kilku lub kilkunastu istotnych wniosków. Na polskich wydziałach prawa nacisk kładziony jest na zapamiętywanie regulacji. Ze względu na ich zmienność nie jest to rozwiązanie efektywne. Ma również niewielki związek z pracą młodych prawników w kancelariach, których zdaniem jest często szybkie przeanalizowanie ogromnego materiału, wyciągnięcie z niego wniosków i ich zwięzłe przedstawienie. Uczelnie amerykańskie lepiej przygotowują do tego zadania. 

3.    Jak Pan ocenia kadrę akademicką uczelni, czy ma Pan swojego ulubionego wykładowcę ?

NYU zatrudnia wielu świetnych wykładowców. Zajęcia ze szczególnie mnie interesującego prawa handlowego prowadzą byli sędziowie, praktykujący nowojorscy adwokaci oraz uznani akademicy.

Znaczna część osób aplikujących na studia prawnicze w Stanach Zjednoczonych podejmuje decyzję o wyborze uczelni ze względu na konkretnego wykładowcę, który prowadzi na niej zajęcia. Moim zdaniem ten czynnik nie jest szczególnie istotny, ponieważ poziom wykładowców jest bardzo wyrównany.  Odróżnia to czołowe uczelnie amerykańskie od Uniwersytetu Warszawskiego, na którym obok wybitnych dydaktyków, którzy poziomem dorównują lub przewyższają tych z NYU, zdarzają się wykładowcy mniej zaangażowani.  

4.    Czy nie żałuje Pan wyboru kierunku czy dzisiaj wybrał by Pan ten sam kierunek?

Myślę, że podjąłbym taką samą decyzję.

5.     Czy pracował Pan na studiach ?

Przez większą część studiów na Uniwersytecie Warszawskim pracowałem w kancelarii. Studia na tamtejszym wydziale prawa pozwalają na bardzo elastyczne kształtowanie grafiku, dzięki czemu praca zarobkowa albo praktyki zawodowe są łatwe do pogodzenia ze studiami. Na uniwersytetach zagranicznych nie jest to norma – przykładowo regulamin studiów na wydziale prawa NYU dopuszcza jedynie pracę zarobkową na rzecz uniwersytetu, w niewielkim wymiarze godzin.6.    Czy podjął Pan pracę zgodnie z kierunkiem studiów?

Tak, udało mi się znaleźć pracę w kancelarii.

7.     Co by Pan chciał robić w przyszłości. Czy ma Pan to już sprecyzowane ?

Chciałbym możliwie długo łączyć pracę zawodową w kancelarii z pracą naukową.

8.     Z jakimi kosztami trzeba się liczyć podczas studiowania?

Studia w Stanach Zjednoczonych to znaczny wydatek. Wszystkie czołowe wydziały prawa podają na swoich stronach internetowych wiarygodną kalkulację kosztów czesnego oraz utrzymania w czasie studiów. Zapoznanie się z tą informacją wiąże się z doznaniem pewnego szoku. W jego wyniku większość kandydatów rezygnuje z marzeń o studiach, co znacząco zwiększa szansę wytrwałych na uzyskanie stypendium. Uczelnie oferują różnego rodzaju pomoc finansową, pokrywającą część, a czasem całość kosztów nauki. Wsparcie finansowe oferują również różnego rodzaju fundacje i organizacje pozarządowe. Warto zapoznać się również z ofertą preferencyjnych pożyczek „Inwestuj w Rozwój” – są one nieoprocentowane, a po zakończeniu studiów część rat podlega umorzeniu. Dzięki tym formom wsparcia finansowego, studia w Stanach Zjednoczonych są dostępne dla każdego, kto wykaże się dostateczną determinacją.

9.     Jak wyglądała rekrutacja? Na ile trudno było się dostać na studia?

Studia LLM to studia magisterskie. Aby na nie aplikować konieczne jest ukończenie studiów prawniczych w Polsce lub w innym kraju. Od absolwentów uczelni polskich wymagane jest również podejścia do egzaminu językowego TOEFL. W procesie rekrutacji należy również przedstawić listy rekomendacyjne od pracodawców oraz wykładowców oraz przygotować jedno lub dwa wypracowania, będące swego rodzaju listami motywacyjnymi.

Trudno powiedzieć jakie kryteria są najważniejsze przy wyborze kandydatów. Uczelnie informują, że dokonują całościowej oceny aplikacji – nie posługują się stałą formułą. Ważnym czynnikiem wydaje mi się doświadczenie zawodowe – osoby z kilkuletnim stażem pracy posiadają pewną przewagę nad osobami aplikującymi na ostatnim roku studiów. Istotne są również oceny osiągnięte na studiach, listy rekomendacyjne, działalność społeczna i naukowa.

10.   Jak ocenia Pan środowisko studenckie? (towarzystwa, różnice kulturowe).

Polscy studenci są bardzo zaangażowani w życie akademickie. Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego działa sporo organizacji studenckich, odbywają się liczne konferencje naukowe. Pod tym względem polskie uniwersytety nie ustępują tym amerykańskim.

Różnicą jest jednak podejście do studiów. Ze względu na ich koszt, w Stanach Zjednoczonych są one traktowane jako ważna inwestycja. Z tego powodu studenci przygotowują się na zajęcia, nie spóźniają się na nie, nie opuszczają wykładów, mimo że lista obecności nie jest nigdy sprawdzana. W Polsce jest sporo osób, którym udaje się „prześlizgnąć” przy niewielkim nakładzie pracy. W USA takich osób jest niewiele.

11.    Opierając się na własnym doświadczeniu zawodowym i edukacyjnym, jaki jest według Pana zawód przyszłości i dlaczego?

Z pewnością nie jest to zawód prawnika. Duże amerykańskie banki oraz niektóre korporacje rozwijają systemy informatyczne, pozwalające wyeliminować czasochłonne, lecz nisko wykfalifikowane usługi prawnicze, które były w dotychczas świadczone przez ich działy prawne lub kancelarie zewnętrzne. Wraz z rozwojem technologii opartych na sztucznej inteligencji ten trend będzie postępować. Prawdopodobnie przyszłością są zatem informatyka i technologie. 

logo youtube

Filmy - New York University

College Day in My Life at NYU

W swoim filmiku Ainura K. przedstawia swój typowy dzień jako studentka New York University. Dziewczyna pokazuje nam swoje codzienne czynności i zabiera nas na spacer po Nowym Jorku. W filmie można zobaczyć sale wewnątrz budynku uczelni, w których odbywają się wykłady. Później studentka udaje się do znajdującego się na kampusie Kimmel Center, czyli społeczno-kulturowego centrum przeznaczonego dla studentów nowojorskiego uniwersytetu. W tym miejscu mogą oni zjeść lunch na stołówce, spędzić czas ze znajomymi lub wspólnie uczyć się na swoje zajęcia. W filmie widzimy również bibliotekę Elmer Holmes Bobst Library, która zaskakuje swoim rozmiarem. Oprócz tego, studentka przemieszczając się między budynkami na kampusie pokazuje nam to niezwykłe miasto, jakim jest Nowy Jork. Zapraszamy do obejrzenia filmiku.


How I Got Into NYU: New York University, College Admission Tips!!

W filmie na kanale SupertutorTV studentka nowojorskiego uniwersytetu Liane opowiada o tym, w jaki sposób ona dostała się na NYU i udziela rad, które mogą pomóc przyszłym studentom przy aplikacji. Na początku mówi o swoim liceum i ocenach, z jakimi je ukończyła. Następnie opowiada o egzaminach, jakie bierze pod uwagę ten uniwersytet i o swoich wynikach z SAT, czyli  egzaminu sprawdzającego wiedzę przedmiotową, będącym jednym z elementów rekrutacji na uczelnię wyższą w USA. Studentka radzi, bo podczas nauki zaglądać do wszystkich dostępnych źródeł, by mieć jak najszerszy pogląd na dany temat. Uniwersytety przykładają dużą wagę do aktywności pozaszkolnych, w jakich uczestniczą ich przyszli uczniowie. Dziewczyna radzi więc, by angażować się w jak najwiecej działalności. Sama byłą członkinią m.in. chóru, drużyny pływackiej oraz niektórych klubów zainteresowań w swojej szkole. Brała również udział w rożnego rodzaju wolontariatach. W swoim eseju rekrutacyjnym Liane opisała różne sytuacje ze swojego życia, w których musiała stawić czoła wyzwaniom, by ukazać swoje doświadczenia oraz cechy charakteru, jakimi powinna odznaczać się przyszła studentka NYU. Radzi ona, by uświadomić komisji rekrutacyjnej, że jest się idealnym kandydatem dla ich uniwersytetu. Zapraszamy do obejrzenia filmiku.


Take a (Virtual) Tour of NYU

Dzięki temu filmikowi dodanemu przez kanał Meet NYU możemy wybrać się na wirtualny spacer po Nowym Jorku i odwiedzić wiele obiektów znajdujących się na kampusie New York University. Materiał zawiera wypowiedzi studentów, nie tylko na temat nauki, ale również spędzania czasu wolnego i korzystania z atrakcji, jakie oferuje uniwersytet. Centralnym punktem życia studentów jest niezwykle urokliwy, wiecznie tętniący życiem Washington Sqare Park, w którym często i chętnie przebywają. Ważnym obiektem jest też mieszcząca się nieopodal biblioteka Bobst Library, która służy im jako miejsce do wspólnej nauki z innymi studentami. Zaraz obok znajduje się Kimmel Center, czyli centrum życia społecznego na kampusie. To miejsce służy do wspólnego spędzania czasu, korzystania ze stołówki czy też podziwiana pięknego widoku z 9 piętra budynku. Tuż przy nim stoi Skriball Center, czyli teatr, w którym ma miejsce wiele kulturalno-artystycznych wydarzeń. Często odbywają się tu sztuki teatralne, festiwale muzyczne, wykłady czy premiery filmowe. Na kampusie znajduje wiele różnych wydziałów, obiekty takie jak siłownia czy księgarnia. Fakt, że uniwersytet znajduje się w centrum nowojorskiego Greenwich Village zapewnia studentom mnóstwo niepowtarzalnych możliwości. To miejsce, w którym każdy ma szansę się odnaleźć i w pełni cieszyć się swoim studenckim życiem. Zapraszamy do obejrzenia filmiku.


Inne wywiady

Michał Pajdak

University of California, Berkley

Lokalizacja: Berkeley, Kalifornia, Stany Zjednoczone

Pozycja uczelni w rankingu: 5 miejsce

1.Dlaczego wybrał Pan ten kierunek i uczelnię? W 2012 roku zakwalifikowałem się do programu Top 500 Innovators - czego efektem był program stażowo-szkoleniowym na najlepszych uczelniach świata z rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World U...

Ewa Urbaniec

Cornell University

Lokalizacja: Ithaca, Nowy Jork 14850, Stany Zjednoczone

Pozycja uczelni w rankingu: 12 miejsce

1. Dlaczego wybrała Pani ten kierunek i Cornell University? ( Opinia rodziców/ znajomych/ przypadek itd.) Podczas kontraktu w Egipcie, kiedy pracowałam jako Sales&Marketing Manager of Soho Square, pojawiła się możliwość uzupełnienia wiedzy z za...

Anna Gawlicka

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Lokalizacja: 75005 Paris, France

Pozycja uczelni w rankingu: 36 miejsce

1. Dlaczego wybrała Pani ten kierunek i uczelnię? Gdy miałam 12 lat, w nagrodę za wygrany konkurs recytatorski poezji i prozy francuskiej, po raz pierwszy pojechałam do Paryża. Zabrzmi to może banalnie, ale gdy zobaczyłam studentów przekraczający...

Jan Filipowicz

University College London

Lokalizacja: Gower St, Bloomsbury, London WC1E 6BT, Wielka Brytania

Pozycja uczelni w rankingu: 17 miejsce

1. Dlaczego wybrał Pan ten kierunek i uczelnię? Kierunek wybrałem ze względu na zainteresowanie tematyką międzynarodową - w szczególności krajami Afryki i Azji. Kiedy już zdecydowałem się na konkretny kierunek, porównałem programy różnyc...