Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Wady i zalety pracy w mikrofirmie

Wady i zalety pracy w mikrofirmieMyśl o samodzielnym prowadzeniu firmy na wiele osób działa paraliżująco, a z drugiej strony obawiają się one także podjęcia pracy w większej korporacji. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być rozkręcenie własnego biznesu z przyjaciółmi, bądź też podjęcie zatrudnienia w istniejącym mikroprzedsiębiorstwie. Praca w dwu-, trzyosobowych firmach daje szansę zwiększenia samodzielności i z pewnością posiada wiele zalet. Nie można jednak zapominać o wiążących się z nią zagrożeniach.

Analizując różne formy pracy i możliwości rozwoju często dochodzimy do wniosku, że inni mają od nas lepiej. Nie do końca jest to jednak prawdą. Pracując w dużej korporacji odczuwamy zazdrość w stosunku do sytuacji zawodowej wolnych strzelców. Gdy rozpoczniemy własną działalność dostrzegamy problemy, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia. Niezależnie jednak od sytuacji w jakiej się znajdziemy, zawsze można wskazać wady i zalety danego rozwiązania. Analogicznie jest w przypadku małych firm i kameralnych zespołów. Wartość przyjaźni i lojalności w biznesieNajwiększą zaletą prowadzenia razem ze znajomymi niewielkiego biznesu jest fakt, iż wszyscy doskonale się znamy. Posiadanie wspólnych wspomnień i doświadczeń wpływa na budowanie pozytywnych relacji i daje energię do działania. Zatrudniając byłych współpracowników dodatkowo wiemy jakich efektów możemy się spodziewać oraz jakie posiadają kompetencje i umiejętności. Niewątpliwym atutem pracy w niewielkiej firmie jest wzajemne wsparcie, zrozumienie i zaufanie, które eliminują stres towarzyszący procesowi budowania relacji w większych przedsiębiorstwach. Zalety pracy w mikrofirmiePracownicy mikrofirm posiadają zdecydowanie większą motywację – dążenie do celu jest znacznie prostsze w grupie lubiących się ludzi o podobnym systemie wartości i nastawieniu do pracy. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest również eliminacja personalnych rozgrywek. Współpraca dwóch, trzech osób koncentruje się na realizacji wyznaczonych celów, a nie na wzajemnej rywalizacji. Ponad to praca w mikrofirmie wpływa na zwiększenie dyspozycyjności i samodzielności, co przekłada się na szybsze podejmowanie decyzji i zmniejszenie procedur. Istotna jest również możliwość szybkiego rozwoju, która wynika z wykonywaniem przez pracownika rozmaitych zadań i obowiązków, niekoniecznie związanych z jego specjalizacją. W biznesie brak miejsca na sentymentyZalety mikrofirm mogą jednocześnie stanowić ich wady, gdyż przyjaźnie i dobre znajomości mogą stanąć na drodze rozwoju biznesu. Sytuacja taka ma miejsce, kiedy brak nam umiejętności zachowania zdrowego dystansu. Pobłażanie, obawa przed obrażeniem współpracownika, a także unikanie trudnych sytuacji mogących wywołać konflikt, z pewnością mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie biznesu. Warto pamiętać, że nieszczere, nieprofesjonalne rozmowy oraz problemy przy komunikacji mogą spowodować rozpad kilkuosobowej firmy. Wady pracy w mikroprzedsiębiorstwieBezdyskusyjną wadą zatrudnienia w niedużej firmie jest ryzyko łącznia spraw zawodowych i prywatnych, połączone z nieprofesjonalnym traktowaniem współpracowników. Rozwój biznesu może utrudnić również zbyt mała różnorodność, przekładająca się na ograniczenie pomysłów, mniejszą ilość doświadczeń oraz eliminację konstruktywnej krytyki. Często w mikrofirmach pojawia się również chaos, który jest efektem braku wyznaczonych funkcji i jasnych zasad współpracy.Najlepszych rozwiązaniem jest z pewnością znalezienie dla siebie złotego środka. Przed rozpoczęciem pracy w mikroprzedsiębiorstwie warto przeanalizować najważniejsze wady i zalety oraz zdecydować, czy taki model zatrudnienia jest dla nas odpowiedni.

Data publikacji: 06.12.2015