Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia to początek kariery

Studia to początek karieryZ danych Pracuj.pl wynika, że 8 na 10 studentów odbywa w trakcie studiów praktyki lub staże, a ponad połowa pracuje zawodowo1. Młodzi ludzie starają się efektywniej wykorzystać czas studiów, nie tylko podczas roku akademickiego, ale również w okresie wakacyjnym. W ten sposób budują już swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Stawianie na rozwójWiększość pracodawców ceni sobie wśród studentów wiedzę, umiejętności i doświadczenia nabywane poza murami uczelni. Oczekują nie tylko wiedzy teoretycznej, ale też praktycznej znajomości wybranych zagadnień. Podczas stażu pracodawcy powinni powierzać młodym i ambitnym ludziom projekty, które wymagają od nich podejmowania samodzielnych decyzji i stanowią dla nich realne wyzwanie. Anna Kosińska, kierownik Działu Praktyk i Karier Uczelni Łazarskiego uważa, że: „Zdobywanie doświadczenia już podczas studiów jest niezwykle ważnym elementem kształtowania dalszej ścieżki zawodowej. Nasi studenci budują swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy m.in. poprzez udział w praktykach studenckich i licznych stażach. Oferta Działu Praktyk i Karier jest bardzo bogata, dzięki czemu każdy może znaleźć coś dla siebie i tym samym popróbować swoich sił w różnych obszarach. Duży odsetek naszych praktykantów i stażystów otrzymuje propozycje dalszego zatrudnienia. Z pewnością przyczynia się do tego umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce”. Podobnego zdania jest dr Anita Zarzycka, wykładowca i tutor w Programie Honorowym Uczelni Łazarskiego: „Doświadczenie zdobyte poza bezpiecznym uczelnianym środowiskiem jest niezbędnym elementem uczenia się i zdobywania nowych umiejętności. Najważniejszy jest udział w projektach i procesach realizowanych w firmie, możliwość działania w nowym otoczeniu i praca w interdyscyplinarnych zespołach".Dobry start do budowania karieryStudenci decydując się na staż stają przed dylematem czy podjąć praktykę zgodną z kierunkiem studiów czy może wręcz przeciwnie, spróbować zdobyć doświadczenie z innych obszarów. Anna Kosińska przekonuje, że: „Obydwie ścieżki są dobrym kierunkiem. Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce pozwala zweryfikować czy wybrany kierunek kształcenia jest właściwy i czy odpowiada osobistym predyspozycjom. Z drugiej strony odbycie stażu w obszarze nie związanym ściśle z wykształceniem pozwala rozwinąć horyzonty i sprawdzić jaka dziedzina byłaby bardziej satysfakcjonująca w aspekcie dalszego rozwoju zawodowego”. Praktyczne umiejętności są niezwykle istotnym atutem podczas poszukiwania pracy. Według doradców zawodowych, nie ma lepszej drogi do sprawdzenia swoich możliwości niż praktyka. Anna Kosińska podkreśla, że im większe doświadczenie i szerszy wachlarz posiadanych umiejętności, tym większa szansa na znalezienie wymarzonej pracy. Coraz częściej pracodawcy traktują staż lub praktykę jako okres próbny przed właściwym zatrudnieniem. Większość firm z którymi współpracujemy – mówi Kosińska – wyłania potencjalnych kandydatów do pracy właśnie z grona praktykantów. Z kolei dr Anita Zarzycka zauważa, że „w wielu firmach programy stażowe traktowane są jako tańszy i skuteczniejszy odpowiednik prowadzenia rekrutacji. Podczas miesiąca praktyk można lepiej poznać kandydatów, sprawdzić jak działają w zespołach, jak uczą się nowych rzeczy i jak rozwiązują problemy. Pracodawca może zaobserwować czy mają dużo motywacji i entuzjazmu, czy są sumienni i czy posiadają wiedzę merytoryczną na odpowiednim poziomie”. Ponadto, dla studentów jest to nie tylko szansa na zdobycie zatrudnienia już podczas studiów, ale również możliwość sprawdzenia się na różnych stanowiskach, poznania wymagań, jakie trzeba spełnić i niezbędnych umiejętności. „Takie doświadczenie jest pomocne w świadomym kształtowaniu ścieżki kariery i pozwala w przyszłości na dokonanie takich wyborów zawodowych, które pozwolą młodym ludziom za kilka lat znaleźć się tam gdzie chcą” – podsumowuje Zarzycka.Networking, opinie, biura karierIm większe doświadczenie zdobędziemy w trakcie studiów tym łatwiej będzie nam się poruszać po współczesnym rynku pracy i wybierać oferty pracy zgodne z naszym profilem zawodowym. Jak wybrać najbardziej wartościową ofertę, tak aby praktyka nie była stratą czasu? Kluczowym elementem – w ocenie Kosińskiej – jest zbadanie potencjału, jakim dysponujemy oraz zdefiniowanie własnych potrzeb i oczekiwań. Warto w tym względzie skorzystać z pomocy doradcy w biurze karier. Kolejnym krokiem jest uważne czytanie ogłoszeń pod kątem oczekiwań pracodawcy i zakresu obowiązków. Jeśli coś wzbudzi nasze wątpliwości podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie bójmy się pytać. Lepiej na samym początku poznać szczegóły niż spotkać się z późniejszym rozczarowaniem. Zdaniem dr Anity Zarzyckiej, „rozmowa kwalifikacyjna na staż czy praktykę, jest doskonałą okazją aby dowiedzieć się czy pracodawca myśli poważnie o potrzebach rozwojowych stażystów. Najważniejsze są opinie studentów i rozmowa z doradcami w biurze karier uczelni, którzy doskonale znają zarówno swoich partnerów, jak i opinie studentów”.
zdjecie
Miękkie kompetencje kluczem do sukcesuWarto szczególnie zwrócić uwagę na osobisty rozwój tzw. umiejętności miękkich. W tym obszarze warto skorzystać z pomocy profesjonalnych doradców zawodowych. Anna Kosińska podkreśla: "W naszej pracy stosujemy narzędzia wykorzystywane powszechnie w biznesie pozwalające na określenie predyspozycji osobowościowych i zawodowych przyszłych kandydatów. Wykorzystujemy je w procesie doradczym dostarczając studentom wiedzę o nich samych i ucząc ich mówić o sobie w języku, którym posługuje się biznes". Dr Anita Zarzycka zauważa z kolei, że: „Rozwój kompetencji miękkich studentów to jeden z priorytetów już od pierwszego semestru studiów na Uczelni Łazarskiego. Na pierwszym roku wszyscy studenci, niezależnie od studiowanego kierunku, mają dwusemestralny przedmiot w ramach którego prowadzimy szereg warsztatów z umiejętności personalnych. Uczymy ich efektywnego przyswajania wiedzy, pracy w grupie, komunikacji, umiejętności prezentacji i wystąpień dla szerszego grona słuchaczy oraz poprawnego konstruowania CV i listów motywacyjnych, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Staramy się im pomóc w odnalezieniu swoich mocnych stron i zachęcić do brania odpowiedzialności za własny rozwój. Przedmiot ten jest unikalnym i autorskim projektem uczelni rozwijanym przez zespół złożony z wykładowców, praktyków biznesu i studentów”.Targi pracy i programy dla najlepszychWarto także korzystać z oferty biur karier, szczególnie w ramach targów pracy, w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu z potencjalnym pracodawcą. Przykładowo już 26 października odbędzie się 13. edycja „Giełdy Pracodawców Uczelni Łazarskiego”. Wydarzenie zmienia campus uczelni w gwarne miejsce spotkań studentów z przedstawicielami firm. Pracodawcy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich ofert praktyk, staży i pracy skierowanych do młodzieży akademickiej oraz pozyskania kandydatów – młodych specjalistów z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, stosunków międzynarodowych oraz prawa i administracji. Dla uczestników to szansa na nawiązanie bezpośrednich kontaktów, złożenia dokumentów aplikacyjnych, bezpośrednią rozmowę z pracodawcą bez stresu towarzyszącemu rozmowie kwalifikacyjnej. Ponadto niektóre uczelnie stwarzają specjalne programy dla wyróżniających się studentów. Dobrym przykładem jest „Program Honorowy Uczelni Łazarskiego”, czyli tutorski program dla najlepszych studentów. W ocenie dr Anity Zarzyckiej charakteryzuje się bardzo indywidualnym podejściem do studenta, tutor pracując ze studentem przez dwa lata bardzo dokładnie poznaje jego potrzeby i możliwości. Tylko w zeszłym roku moi podopieczni – mówi dr Zarzycka – zorganizowali konferencję, bieg w ramach Dni Sportu, gry integracyjne na uczelni, występowali w telewizji, w radiu, napisali artykuły naukowe, wystąpili na międzynarodowej konferencji studenckiej, zrobili stronę internetową, prowadzili grupę na Facebooku czy wreszcie pomalowali pokój Programu Honorowego. Wiele się podczas tych działań nauczyli, poznali również swoje możliwości i ograniczenia, dowiedzieli się w jakiej roli spełniają się najlepiej, musieli rozwiązywać konflikty, współpracować ze sobą i z otoczeniem, pokonywać szereg barier – stali się dojrzalsi i bardziej świadomi tego co chcą w życiu osiągnąć. Prowadzone działania sprawiły, że już na drugim roku studiów uczestnicy programu mogli wybierać oferty staży i nie będą mieli najmniejszego problemu ze znalezieniem zatrudnienia za kilka lat kiedy wejdą na rynek pracy – kwituje Zarzycka.

Data publikacji: 16.08.2016