Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Przekazywanie uwag w pracy – kilka słów o sztuce krytykowania

Przekazywanie uwag w pracy – kilka słów o sztuce krytykowaniaWspólne przygotowywanie projektu wymaga współpracy z osobą, której pomoc przynosi więcej szkód niż pożytku? Ciąży na nas obowiązek poinformowania bliskiego współpracownika o popełnianych przez niego błędach? Jak poradzić sobie z tego typu sytuacjami? Choć zadanie nie jest proste, nie można wciąż przekładać go na później.

Przekazanie własnych uwag może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Na co więc warto zwrócić szczególną podczas przekazywania słów krytyki?

1. Wybór odpowiedniego momentu Podstawowym krokiem do rozpoczęcia rozmowy o uwagach do wykonywanej pracy jest wybór dogodnego momentu. Najmniej rozsądnym rozwiązaniem będzie szybkie wysłanie maila lub też wykonanie telefonu nawiązującego do zaistniałego problemu. Spotkanie twarzą w twarz może co prawda wywołać pewne zdenerwowanie, jednakże jest ono najbardziej odpowiednim sposobem na przekazanie słów krytyki. Jest to również okazja do wyjaśnienia wszelkich nieporozumień, a zarazem szansa na postawienie pracownika w znacznie bardziej komfortowej sytuacji. Istotna jest również troska o zapewnienie kameralnej atmosfery i dyskrecji. Pozostali pracownicy, którzy nie są związani z daną sprawą, nie powinni wysłuchiwać rozmowy. 2. Stawianie na konkretyMając na celu przekazanie uwag drugiej osobie należy przede wszystkim pominąć długie wprowadzenia i nie owijać w bawełnę. Niezwykle ważne jest, by wskazywać konkretne sytuacje, zadania i wydarzenia. Używanie ogólników sprawia, że rozmowa staje się mało konstruktywna.3. Troska o przekazanie wyważonej krytyki Umiejętnie sformułowana krytyka powinna dotyczyć zdarzeń zaistniałych i zachowania danej osoby, jak również oczekiwań względem przyszłej współpracy. Błędem jest doszukiwanie się wad pracownika jako wytłumaczenia jego niedostatecznych wyników pracy. 4. Zachowanie uprzejmości Pomimo wzbierającej w nas złości, wywołanej błędem popełnionym przez kolegę – należy zachować kulturę wypowiedzi i starć się być uprzejmym. Jest to najlepsza droga do tego, by współpracownik wysunął wnioski ze swojego zachowania i naprawił błędy. Nie należy kierować się jedynie chwilowymi emocjami, a sięgnąć po merytoryczne wskazówki i porady. 5. Podjęcie szybkiej reakcji Nagromadzenie negatywnych emocji może doprowadzić do niekontrolowanego wybuchu, dlatego też nie można tłumić w sobie złości i przemilczeć sprawy. Jeśli pojawi się problem – od razu podejmijmy rozmowę i unikajmy niedomówień.6. Zaproponowanie możliwych rozwiązań Krytyka jest jak najbardziej potrzebna, jednakże powinna zostać poparta konkretnymi przykładami możliwych wyjść z sytuacji. Warto zastanowić się nad najkorzystniejszym rozwiązaniem i skupić się na merytorycznych kwestiach. Przekazanie spostrzeżeń stanowi niezwykle istotny i cenny element wzajemnej współpracy.

Data publikacji: 29.02.2016