Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Jak dobrze rozpocząć karierę zawodową?

Jak dobrze rozpocząć karierę zawodową?Dyplom ukończenia studiów i posiadanie tytułu magistra wbrew pozorom nie stanowią gwarancji dobrego startu w życiu zawodowym. Jak wyeliminować niemiłe zaskoczenie i dokonać wyboru właściwej ścieżki rozwoju? Pomocne będą z pewnością trzy proste zasady rekomendowane przez Parlament Studentów RP, który pracuje nad kwestią rozwiązań ułatwiających skuteczne rozpoczęcie kariery zawodowej po studiach.

Życie studenta poza zajęciami na uczelni Ważnym elementem pozwalającym rozwijać własne umiejętności i kompetencje jest podejmowanie dodatkowych aktywności, które wykraczają poza granice wiedzy przedstawionej podczas zajęć. Studenci wykorzystujący szeroko promowane programy stażowe, praktyki i programy liderskie w firmach stanowią dla potencjalnego pracodawcy zdecydowanie lepszego kandydata. Dzieje się tak za sprawą zdobytego doświadczenia oraz umiejętności odnalezienia się w sektorach gospodarczym i publicznym. Instytucjami, których celem jest łączenie studentów i przyszłych pracodawców są funkcjonujące w większości uczelni biura karier. Ich zadania koncentrują się na aranżacji spotkań, organizacji warsztatów, a także przygotowywaniu prelekcji, które dedykowane są studentom konkretnych kierunków studiów. Zaangażowanie w działalność społeczną W czasie studiów często mamy do czynienia z poszukiwaniem wolontariuszy chętnych do uczestnictwa w programach, akcjach charytatywnych, działaniach organizacji studenckich, bądź też organizacji dużych wydarzeń. Są to zajęcia wymagające dużego zaangażowania czasowego, które nie przekładają się jednak na wynagrodzenie finansowe. Studenci chętnie angażują się w działalność społeczną, głównie ze względu na możliwość poznania wielu wartościowych osób. Z drugiej strony jest to również szansa na weryfikację własnej wiedzy i zdolności, a także wyznaczenia celów przyszłościowych. Prowadzenie aktywnego życia społecznego może również zostać uwzględnione w CV.Podjęcie dodatkowej edukacji Studenci kształcą się zgodnie z ogólne przyjętymi programami edukacyjnymi, które przygotowywane są dla każdego kierunku i specjalności, a nie konkretnej osoby. Plan studiowania nie jest spersonalizowany, dlatego też konieczne staje się korzystanie z dodatkowych kursów i certyfikatów, dzięki którym kandydat zostanie wyróżniony z tłumu i zdobędzie wymarzone stanowisko. W procesie rekrutacyjnym ważne jest nie tylko uczestnictwo w kursach specjalistycznych, językowych i technicznych, ale również zdobycie konkretnych uprawnień. Osoby prowadzące rozmowy kwalifikacyjne z pewnością zwrócą na nie uwagę.

Data publikacji: 30.12.2015