Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Prawnik w biznesie – szkolenia z pogranicza dwóch dziedzin jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynkuPodczas wykonywania codziennych obowiązków prawnicy nierzadko mierzą się z problemami, do których rozwiązania konieczna jest wiedza z innych dziedzin. W odpowiedzi na wymagania rynku EY przygotowało dwa nowe szkolenia.

W ofercie EY Academy of Business, znalazły się dwa nowe szkolenia dla prawników: „Akademia Finansów dla Prawników” oraz „Zarządzanie projektem prawnym w praktyce” (można je sprawdzić pod linkiem:
https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/kategoria/szkolenia-dla-prawnikow,28/).
Kursy stworzone zostały w odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie ze strony prawników, a program zajęć napisany został z myślą o osobach, które chcą zdobyć kompetencje przydatne w codziennej pracy. Szkolenia prawnicze organizowane przez EY Academy of Business nie mają formy suchych wykładów. W czasie zajęć, które prowadzone są przez najlepszych trenerów, poruszane są praktyczne problemy ilustrowane za pomocą case’ów. Szkolenia skierowane są zarówno do osób, które reprezentują kancelarie prawnicze, jak i działy prawne korporacji czy przedsiębiorstw.

Akademia Finansów dla Prawników

Prawo i finanse to dwie przenikające się dziedziny, których nie da się jednoznacznie rozgraniczyć. Mając na uwadze potrzeby prawników biznesowych, EY stworzyło „Akademię Finansową” ‒ szkolenie, które ma na celu wyposażenie ich w praktyczną wiedzę z zakresu finansów. Program kursu opiera się na analizie case studies, a prowadzący zajęcia trenerzy największy nacisk kładą na przekazanie uczestnikom wiadomości, które mogą zostać wykorzystane w późniejszej pracy. Przedstawiane na kursie zagadnienia teoretyczne ilustrowane są przykładami zaczerpniętymi z autentycznych dokumentów ‒ sprawozdań finansowych, raportów czy umów. Szkolenie składa się z dwóch modułów, a zajęcia w ramach każdego z modułów trwają dwa dni.

Pierwszy moduł szkolenia zatytułowany jest „Sprawozdanie finansowe – co mówi o sytuacji prawnej, własnościowej i finansowej firmy? Jak i dlaczego prawnik powinien analizować ten dokument?”. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak poprawnie odczytywać informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych i jak na ich podstawie wyciągać wnioski dotyczące sytuacji prawnej firmy. W trakcie kursu dla prawników omówione zostaną także najważniejsze polskie i międzynarodowe regulacje dotyczące sprawozdawczości finansowej (m.in.: Ustawa o rachunkowości, Krajowe Standardy ds. Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz US GAAP). Uczestnicy kursu poznają znaczenie i zastosowanie najważniejszych pojęć występujących w języku finansów np. CAPEX, OPEX, EBIT, EBITDA. W trakcie zajęć omówione zostaną również najważniejsze wskaźniki finansowe: wskaźniki rentowności, wskaźniki płynności, wskaźniki efektywności oraz wskaźniki struktury kapitału i wypłacalność.

Zajęcia odbywające się w ramach trwającego dwa dni modułu drugiego noszą zbiorczy tytuł: „Łączenie jednostek gospodarczych ‒ skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz wycena inwestycji, instrumentów kapitałowych i przedsiębiorstw”. W programie kursu dla prawników biznesowych znajdują się zajęcia poświęcone ujęciu rachunkowemu transakcji, takich jak połączenie, podział, przekształcenie, umorzenie lub zakup udziału, zakup przedsiębiorstwa czy podwyższenie kapitału. W ramach kursu uczestnicy poznają także najważniejsze zasady wyceny projektów inwestycyjnych oraz instrumentów kapitałowych. W trakcie zajęć przybliżone zostaną najważniejsze modele wyceny: modele dyskontowe (free cash flow), modele mnożnikowe (multiples) i modele oparte na wartości aktywów. Uczestnicy kursu zapoznani zostaną również z mechanizmami rządzącymi najważniejszymi rynkami finansowymi, takimi jak rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek walutowy czy rynek instrumentów pochodnych.

Zarządzanie projektem prawnym w praktyce

Project management jest rozwiązaniem coraz częściej stosowanym przez nowoczesne kancelarie i działy prawne. Wykorzystanie właściwych narzędzi z tego zakresu przynosi wymierne korzyści: zwiększenie efektywności prac oraz zminimalizowanie ich czasochłonności, a co za tym idzie ‒ kosztów. „Zarządzanie projektem prawnym w praktyce” to szkolenie dla prawników, którego głównym celem jest przekazanie zasad skutecznego project managementu. W trakcie kursu uczestnicy poznają różne podejścia projektowe, zgłębią również najważniejsze zagadnienia z zakresu tworzenia harmonogramu prac, ograniczania ryzyka i zarządzania czasem w projekcie.

Kurs składa się z dwóch modułów. Moduł pierwszy („Planowanie, harmonogramowanie i zarządzanie ryzykiem w projekcie prawnym”) wprowadza prawników w najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem projektem. Podczas zajęć odbywających się w ramach pierwszego modułu uczestnicy dowiedzą się m.in.:

• Jak definiować cele (główne, szczegółowe i dodatkowe) projektu prawnego? W jaki sposób opisać ich parametry?
• Jak precyzyjnie określić zakres, czas i zasoby w projekcie?
• Jak efektywnie zarządzać ograniczeniami w projekcie?
• Czym są karty projektu prawnego?
• Czy warto stworzyć sieć projektu prawnego?
• W jaki sposób określić czasochłonność i pracochłonność projektu?
• Jak bardzo istotna jest rola etapowania w zarządzaniu projektem?
• Czym jest ścieżka krytyczna w projekcie prawnym?
• Jak skutecznie zoptymalizować zadania w ramach portfela projektów prawnych?
• Jakie są najważniejsze kroki zarządzania ryzykiem w projekcie prawnym?
• Jak przygotować poprawny rejestr ryzyk w projekcie prawnym?

Ponadto, program szkolenia przewiduje zapoznanie uczestników z różnymi metodami zarządzania ‒ Agile, Prince2, PMI, CCPM, Lean, 6 sigma.

Moduł drugi szkolenia poświęcony jest metodom nadzorowania realizacji projektu i zarządzania komunikacją. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak skutecznie monitorować postęp prac. W trakcie zajęć poruszone zostaną również inne kwestie, ważne dla skutecznego zarządzania projektem:

• W jaki sposób komunikować się z klientem biznesowym? Jak dopasować formę komunikacji do konkretnej sytuacji?
• Na co należy zwrócić uwagę podczas organizacji spotkania typu kick off? Jak je przeprowadzić?
• Jak dobrze zarządzać wiedzą w projekcie prawnym?
• Jak profesjonalnie zarządzać spotkaniem statusowym?
• Jakie są fazy tworzenia się zespołów w projekcie prawnym?
• Jak skutecznie rozdzielać zadania projektowe?
• Jakie kryteria należy przyjąć podczas oceniania pracy członków projektu?

Artykuł sponsorowany.


Data publikacji: 21.09.2018