Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Akademia Dziedzictwa – jedyne takie studia w Polsce!Ponad 300 godzin lekcyjnych wykładów, warsztatów i wyjazdów seminaryjnych. Zajęcia z ekspertami z zakresu sztuki, ekonomii, prawa i zarządzania. 60 punktów ECTS. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Akademia Dziedzictwa organizowana przez Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza studentów!

Do końca września trwa nabór na dwusemestralne studia podyplomowe Akademia Dziedzictwa poświęcone zarządzaniu dobrami kultury oraz promocji dziedzictwa kulturowego.

Wykłady i seminaria obejmują zagadnienia ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne tworzące podstawy nowoczesnej filozofii ochrony dziedzictwa. Słuchacze studiów zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, sztuki i architektury, konserwacji zabytków, polityki państwa wobec kultury i dziedzictwa.

Uzupełnieniem i dużym atutem programu są warsztaty terenowe przy obiektach zabytkowych, tygodniowy obóz naukowy i końcowy objazd studyjny (koszt wyjazdów jest wliczony w opłatę za studia!). Dla każdego studenta jest to możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej, zdobytej podczas studiów, z realiami.

Zajęcia zaplanowano w blokach tematycznych:
• Kultura i dziedzictwo;
• Prawne i finansowe aspekty zarządzania dziedzictwem;
• Przemysły kultury, marketing i promocja dziedzictwa kulturowego;
• Zarządzanie instytucją, rachunkowość i finanse;
• Samorząd terytorialny, administracja publiczna i planowanie przestrzenne.baner


Studenci

Studia adresujemy do pracowników instytucji kultury, służby ochrony zabytków, nauczycieli, muzealników, operatorów turystycznych, a także właścicieli obiektów zabytkowych. Osobom o humanistycznym profilu wykształcenia AD daje okazję do nabycia podstawowej wiedzy z zakresu technik zarządzania i marketingu obiektów dziedzictwa kulturowego, natomiast ekonomistom, inżynierom czy inwestorom daje możliwość poznania zasobu naszego dziedzictwa.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie: Akademia Dziedzictwa wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz dyplom wydany przez Międzynarodowe Centrum Kultury i Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kadra
Kadrę naukową Akademii stanowią wybitni specjaliści, autorzy licznych publikacji z zakresu ochrony dziedzictwa oraz rewitalizacji zespołów zabytkowych, dyrektorzy, kuratorzy i konserwatorzy zespołów zabytkowych i kolekcji muzealnych. Współpracują z nami m.in.: prof. Jerzy Hausner, prof. Bogusław Szmygin, prof. Stanisław Waltoś, prof. Andrzej Rottermund, Paweł Jaskanis, prof. Wojciech Bałus.

Zajęcia i warunki przyjęcia
Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.
Punkty ECTS: 60
Warunki przyjęcia: ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń
Warunki finansowe: koszt jednego semestru to 1900 PLN (możliwość rozłożenia płatności na raty)
Wymagane dokumenty: podanie, wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 3 zdjęcia

Kontakt
Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25, 31-008 Kraków
Tel. +48 12 42 42 811, 845, 820
e-mail: sekretariat@mck.krakow.pl; m.wisniewski@mck.krakow.pl

Więcej informacji:
http://mck.krakow.pl/studia-podyplomowe


Data publikacji: 20.09.2018