Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (GWSH) filia w Koszalinie

75-601 Koszalin

ul. Zwycięstwa 113

tel.:

94 343-10-71, 94 342-68-35

ikonka email do uczelni

sekretariat@koszalin.gwsh.gda.pl

Studia dyplomowe
Wydział Administracji
Wydział Humanistyczny

Opis uczelni

Jedna z największych niepublicznych szkół wyższych na Pomorzu, powstała na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 1999r. Uczelnia funkcjonuje w oparciu o dwuwydziałową strukturę, łącząc kierunki nauk humanistycznych i administracji. Trójmiejska uczelnia cieszyła się dużą popularnością wśród studentów już od początku swojego istnienia i z każdym rokiem zwiększa liczbę studiujących. Ciekawe kierunki studiów, tworzone zarówno w oparciu o oczekiwania studentów jak i wymagania rynku pracy, kładą duży nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności, niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Duże zainteresowanie profilem uczelni i innowacyjnymi metodami dydaktycznymi, pozwoliło utworzyć filię zamiejscową w Koszalinie.

Działalność naukowo-badawcza uczelni realizowana jest poprzez organizacje sympozjów, kongresów i konferencji naukowych, działalność wydawniczą i realizację projektów dydaktycznych. Wydziały Humanistyczny i Administracyjny koszalińskiej filii oferują studia I-ego stopnia licencjackie, studia magisterskie oraz dziesiątki kierunków studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje w dziedzinie edukacji, biznesu, administracji czy bezpieczeństwa. Dużym zainteresowaniem cieszą się również szkolenia i kursy przeprowadzane przez koszalińską filię Wyższej Szkoły Humanistycznej, które podnoszą kwalifikacje zawodowe i pozwalają zdobyć liczne uprawnienia i certyfikaty.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Administracja gospodarcza 1800 zł/semestr 1600 zł/semestr
Administracja publiczna 1800 zł/semestr 1600 zł/semestr
Zarządzanie zasobami ludzkimi 1800 zł/semestr 1600 zł/semestr
Pedagogika ogólna 1550 zł/semestr 1600 zł/semestr
Pedagogika, specjalność: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza 1550 zł/semestr 1600 zł/semestr
Pedagogika, specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna 1550 zł/semestr 1600 zł/semestr
Pedagogika, specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 1550 zł/semestr 1600 zł/semestr

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika UMK
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - film promocyjny
Bydgoska Szkoła Wyższa Twoja wiedza Twój sukces

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni zachodniopomorskie