Ranking popularności kierunków 2020 - Szczytno

Lista najpopularniejszych kierunków - Szczytno (względem liczby kandydatów na miejsce)

l.k/m kierunek uczelnia
3.21 Bezpieczeństwo wewnętrzne Wyższa Szkoła Policji (WSP) w Szczytnie