Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Podsumowanie – matura 2017Wielkimi krokami zbliża się matura 2018 – wielu tegorocznych maturzystów zastanawia się, jak na egzaminach maturalnych wypadli w zeszłym roku ich koledzy. Sprawdźmy, jak przedstawiają się statystyki dotyczące zeszłorocznych matur.

Matura 2017 – ile osób zdało maturę w pierwszym terminie?

Jeśli chodzi o absolwentów szkół średnich, którzy w maju 2017 roku przystąpili do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych, to świadectwo dojrzałości uzyskało 78,5% spośród nich. Zdawalność egzaminu podsumowuje poniższa tabela:

zdjecie

Sesja poprawkowa w 2017 roku

14,8% maturzystów nie zdało jednego z obowiązkowych egzaminów maturalnych. Takie osoby zyskały prawo do zdawania tego egzaminu raz jeszcze – w ramach sesji poprawkowej przypadającej na sierpień 2017 roku.

Łącznie „poprawkę” z matury pisało prawie 48 tysięcy maturzystów. Byli to maturzyści, którzy spełnili dwa warunki – przystąpili do wszystkich obowiązkowych egzaminów w maju (zarówno w części pisemnej, jak i ustnej) i nie zdali matury tylko z jednego przedmiotu (w części ustnej albo pisemnej).

Zdawalność poszczególnych przedmiotów maturalnych

Największą trudność maturzystom sprawiła w 2017 roku Królowa Nauk, czyli matematyka. Spośród maturzystów, którzy w 2017 roku nie otrzymali świadectwa dojrzałości, najwięcej osób nie zdało egzaminu właśnie z tego przedmiotu. Było to prawie 45 tysięcy osób. Ponad 10 tysięcy maturzystów nie zdało z kolei matury z języka polskiego.

Poniższy wykres ilustruje, jak procentowo przedstawia się kwestia niezdanych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych – jak widać, problematyczny dla niektórych maturzystów był też egzamin z nowożytnego języka obcego.

zdjecie

Matura 2017 – zdawalność w poszczególnych województwach

W którym województwie matura w 2017 roku poszła najlepiej? Na pierwszym miejscu ze swoimi wynikami znaleźli się maturzyści z województwa małopolskiego – odsetek sukcesów wyniósł tutaj 82,6%. Na drugim miejscu uplasowali się maturzyści z województwa podlaskiego, gdzie odsetek sukcesów wyniósł 80,4%. Na trzecim miejscu z kolei byli maturzyści z województwa mazowieckiego, z odsetkiem sukcesów 80,3%. Najsłabiej wypadli abiturienci z województw warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.

Chcesz wiedzieć, jak w tym zestawieniu prezentują się pozostałe województwa? Zapoznaj się z poniższą tabelą:

zdjecie

Licealiści vs. uczniowie techników

Zdawalność egzaminów maturalnych w 2017 roku wyglądała inaczej w różnych typach szkół. Odsetek maturzystów, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości w liceach ogólnokształcących to 84,4%. Jeśli chodzi o technika, to maturę zdało 67,9% przystępujących do egzaminów uczniów.

Szkoły publiczne i niepubliczne

W 2017 roku maturę zdało 80,6% uczniów szkół publicznych, podczas gdy w szkołach niepublicznych było to zaledwie 50,9%. Skąd taka różnica? Bierze się ona stąd, że w poczet szkół niepublicznych zalicza się nie tylko prywatne szkoły średnie, ale także uzupełniające szkoły średnie dla dorosłych. Te placówki statystycznie wypadają gorzej niż pozostałe typy szkół średnich.

Data publikacji: 10.02.2018