Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowy Rektor na SWPS

Fot. www.swps.pl


Po dwóch dekadach pełnienia funkcji rektora i współtworzenia SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego profesor Andrzej Eliasz zdecydował o ustąpieniu z funkcji i przekazaniu swojego dotychczasowego stanowiska profesorowi Romanowi Cieślakowi. Zmiana ta nastąpiła dnia 1 września 2016 roku.

Odwaga, zaangażowanie i duża konsekwencja Rektora Andrzeja Eliasza w realizacji bardzo ambitnej strategii rozwoju SWPS zadecydowały o niewątpliwym sukcesie uczelni, jakim jest osiągnięcie statusu pierwszego prywatnego uniwersytetu w Polsce. To duże wyróżnienie, dzięki któremu SWPS jest jedną z najchętniej wybieranych przez młodzież uczelni wyższych.

- W imieniu całej społeczności Uniwersytetu SWPS wyrażamy głębokie uznanie i składamy podziękowania Panu Rektorowi za lata wytężonej pracy w dążeniu do doskonałości naukowej i budowania silnej pozycji uczelni, z której jesteśmy dumni. Cieszymy się, że Pan Profesor będzie dalej uczestniczył w życiu uczelni, współtworząc Radę Powierniczą Uniwersytetu SWPS.

W imieniu pracowników i studentów gratulujemy Profesorowi Romanowi Cieślakowi. Życzymy odwagi i powodzenia w odpowiedzialnym pełnieniu nowej funkcji i wytyczaniu dalszych ścieżek rozwoju Uniwersytetu SWPS.

Pracownicy i studenci Uniwersytetu SWPS

Profesor Andrzej Eliasz stworzył tę wyjątkową uczelnię, która w któtkim czasie stała się największą pasją dla setek pracowników, tysięcy studentów i absolwentów. To on sprawił, że uczelnia te jest dziś symbolem jakości działalności naukowej i edukacyjnej w Polsce. Pracownincy Uniwersytetu są dumni z wizerunku, który współtworzą, a w dużej mierze zawdzięczaję tę dumę dotychczasowmu Rektorowi, który obdarzał ludzi szacunkiem i zaufaniem, chętnie nawiązywał relacje, zapraszał do współpracy oraz wyznaczał ambitne cele dla uczelni i jej pracowników.

- Moim celem będzie kontynuacja tej polityki. Wierzę, że grono ambitnych, mądrych i zaangażowanych pracowników naszej uczelni połączy wspólna wizja badawczego uniwersytetu, którą sformułował mój poprzednik. Poszukiwanie prawdy poprzez naukę oraz wolność akademicką idzie u nas w parze z odpowiedzialnością i odwagą do zmiany otaczającej nas rzeczywistości. Kontynuacja tej wizji wymaga profesjonalnego wsparcia i partnerstwa, wymaga kompetencji i zaangażowania. Wierzę, że tego nam nie zabraknie. Jako nowy rektor o to proszę i o tym, ze swej strony zapewniam.
Dr hab. Roman Cieślak, prof. Uniwersytetu SWPS

SYLWETKA NOWEGO REKTORA

Roman Cieślak jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Psychologii SWPS. Jest związany z Uniwersytetem SWPS już od prawie 20 lat. Od 2012 roku pełnił funkcję prorektora ds. nauki. Wspomagając uczelnię w rozwoju działalności naukowej. Promował wśród naukowców i studentów kulturę grantową, wdrażał odważne inicjatywy wspierające aktywność badawczą i udziałał wsparcia w zakresie działalności Biura ds. Badań Naukowych.

Aktualnie uniwersytet realizuje niemal 350 projektów badawczych na kwotę około 30 milionów złotych, pozyskanych z najbardziej prestiżowych instytucji wspierających działalność naukową w Polsce i całej Europie.

Profesor Roman Cieślak zajmuje się dziś przede wszystkim sposobami radzenia sobie ze stresem zawodowym, wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami. Jego badania naukowe wyjaśniają, w jakich okolicznościach postrzegana możliwość uzyskania pomocy od innych osób redukuje u nas negatywne skutki stresu związanego z pracą i zapobiega wypaleniu zawodowemu. Badania te udowadniają też, że przekonania o własnej skuteczności pozwalają przewidzieć, jakie będą psychologiczne konsekwencje odczuwanego stresu. Wspólnie z kierowanym przez profesora zespołem StresLab, zajmuje się oceną efektywności internetowych interwencji psychologicznych, dotyczących między innymi radzenia sobie z depresją i stresem.

Od 2007 r. Profesor współpracuje z Tra/uma, Health and Hazards Centre (THHC) na University of Colorado w Colorado Springs, gdzie odbył rónież staż podoktorski, a następnie pełnił funkcję dyrektora do spraw badań i konsultanta na stanowisku Associate Professor Adjoint. Oba zespoły (StresLab i THHC) współpracują ze sobą, prowadząc liczne projekty badawcze i publikacyjne.

Nowy Rektor Uniwersytetu SWPS jest autorem kilkudziesięciu publikacji w wielu znanych i cenionych czasopismach naukowych, w tym między innymi: „Journal of Consulting and Clinical Psychology”,„Behaviour Research and Therapy”, „Journal of Vocational Behavior”,„Journal of Nervous and Mental Disease”, „Military Psychology”, „PLoS ONE”, „Journal of Clinical Psychology”. Prof. Roman Cieślak kierował również projektami badawczymi finansowanymi przez Komisję Europejską, Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest członkiem Zarządu European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) i European Society for Research on Internet Interventions (ESRII) oraz rad redakcyjnych takich czasopism, jak: „Stress and Health”, „Anxiety, Stress & Coping”.

Serdeczne gratulacje!

Data publikacji: 17.10.2016