Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Jak wygląda egzamin na maklera giełdowego i jak się do niego przygotować?Makler giełdowy to osoba, która pracuje na giełdzie papierów wartościowych i zwykle pośredniczy w zakupie lub sprzedaży różnych walorów giełdowych. Może też pełnić nieco inną funkcję, jako uczestnik giełdy - nadzorować poprawność wykonywania zleceń przez maklerów typu front office, jako makler nadzorujący.

Zanim jednak zaczniemy myśleć o pracy maklera, trzeba wiedzieć, jak zostać przedstawicielem tego zawodu? Konieczne jest zdanie egzaminu organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jak egzamin ten wygląda, kto może wziąć w nim udział i w jaki sposób można solidnie się do niego przygotować?


Podstawowy wymóg dla maklera: egzamin


Kandydat na maklera, który dobrze czuje się w tematyce inwestycyjnej, interesuje się giełdą i prawami, jakie nią rządzą, może zapisać się na egzamin organizowany przez KNF na maklera giełdowego. Bardzo istotną informacją jest tu to, że nie trzeba ukończyć żadnych specjalnych szkół i szkoleń, aby móc zdawać egzamin. Trzeba się po prostu na niego zapisać, a egzaminy na maklerów giełdowych są organizowane raz lub dwa razy do roku.


Po zdaniu egzaminy KNF makler otrzymuje licencję i może być wpisany na listę maklerów w Ministerstwie Finansów. 


Kto może być maklerem?


Trzeba mieć określone predyspozycje do pracy jako makler papierów wartościowych (więcej informacji na XTB). Przyda się analityczny umysł, obeznanie z tematyką inwestycji, ekonomii i gospodarki. Osoba pracująca w roli maklera musi umieć podejmować decyzje w warunkach stresu, być na niego odporna i potrafić rozmawiać z ludźmi. Komunikatywność i otwartość są konieczne, jeśli chce się być maklerem typu front office i obsługiwać klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Najlepiej, aby kandydat startujący na maklera giełdowego posiadał wykształcenie wyższe, w takich kierunkach jak bankowość, finanse i ekonomia. Będzie bowiem miał solidne podstawy merytoryczne do wykonywania tego zawodu i na pewno łatwiej przyjdzie mu zdanie egzaminu organizowanego przez KNF.


Bardzo istotnym wymaganiem w stosunku do przyszłego maklera giełdowego będzie to, aby taka osoba nie została skazana za przestępstwo skarbowe lub za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.


Przystępujemy do egzaminu


Raz lub dwa razy do roku KNF organizuje egzamin na maklera giełdowego. Wcześniej podobne egzaminy były organizowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Kandydaci chcący przystąpić do egzaminu nie muszą ukończyć żadnych szkół i szkoleń. Muszą jednie złożyć w KNF lub przesłać listem poleconym na adres Biura Podawczego KNF - adres Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, wymagane dokumenty. Będą to:  • wniosek kandydata - można go pobrać ze strony KNF i wypełnić,

  • jedną fotografię kandydata,

  • dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej na konto bankowe KNF. Wynosi ona 500 zł i powinna wpłynąć na konto bankowe KNF na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.


Po przyjęciu i zweryfikowaniu dokumentów KNF wysyła do kandydata list ze wskazaniem terminu egzaminu. Termin ten zawsze podawany jest też do wiadomości publicznej na co najmniej 90 dni przed.


Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru, a każde pytanie ma cztery warianty odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za udzielenie jej kandydat otrzymuje plus dwa punkty na egzaminie. Jeśli odpowiedź nie zostanie udzielona - nic się nie dzieje, nie są dopisywane ani odejmowane żadne punkty. Natomiast za udzielenie złej odpowiedzi od puli zdobytej na egzaminie odejmowany jest jeden punkt. Najlepiej więc nie strzelać w odpowiedź, jeśli nie ma się żadnej pewności, że jest dobra.


Sprawdź także: XTB Dom Maklerski


Przygotowanie do egzaminu


Kandydat na maklera powinien przygotować się do egzaminu pod względem merytorycznym. Zakres tematyczny egzaminu zawsze jest publikowany w Komunikacie Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych co najmniej 90 dni przed terminem egzaminu. Dotyczy on dwóch zagadnień - części matematycznej związanej z matematyką finansową, wyceną przedsiębiorstw, przedstawieniem technik notowań giełdowych oraz z wyceną instrumentów pochodnych i udziałowych. Druga część dotyczy wiedzy prawnej i wymaga znajomości wielu ustaw i aktów, m.in. Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych , ustaw o PIT i CIT, ustawy o rachunkowości i tym podobnych aktów.


Egzamin jest zdany, jeśli kandydat uzyska 160 punktów. Odpowiada na 120 pytań, więc poprawne udzielenie odpowiedzi na 80 pytań wystarcza, ale przy tym nie można mieć żadnej negatywnej odpowiedzi. Egzamin trwa 3 godziny.


Dowiedz się więcej o kursie na maklera giełdowego:Data publikacji: 05.03.2019
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły