Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Wrocław Kierunek Dowodzenie - 0 uczelni

Brak uczelni spełniających podane kryteria

Uczelnie z kierunkiem dowodzenie we Wrocławiu

Planujesz studia wojskowe na elitarnym kierunku dowodzenie? Czy wiesz, które uczelnie we Wrocławiu oferują taką ścieżkę edukacji? Mamy dla Ciebie tę informację!Kierunek dowodzenie to studia wojskowe dedykowane kandydatom na żołnierzy zawodowych. Jest to ciekawy projekt edukacyjny, który skierowany jest do osób chcących w przyszłości sprawować nadzór nad organizacjami z sektora obronności państwa. Kierunek ten śmiało określić można mianem prestiżowego i elitarnego. Dlatego też oczekiwania, jakie stawiane są kandydatom na studia z zakresu dowodzenia, są dość wysokie. Idealny student dowodzenia powinien posiadać między innymi określone cechy, takie jak zdolności przywódcze, odporność na stres, odpowiedzialność czy, umiejętność pracy zespołowej. Istotne są także predyspozycje lingwistyczne, a więc łatwość nauki języków obcych.

Uczelnie we Wrocławiu, na których można studiować dowodzenie

Dowodzenie można studiować we Wrocławiu w Instytucie Dowodzenia, który działa w strukturach Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. W ofercie edukacyjnej tej uczelni znajdują się stacjonarne studia licencjackie na tym kierunku, które przygotowują do kontynuacji edukacji na studiach magisterskich.

Studia te łączą w sobie kształcenie kierunkowe nakierowane na uzyskanie tytułu licencjata oraz wojskowe szkolenie specjalistyczne, które odbywa się między poszczególnymi semestrami w przystosowanych do tego centrach szkoleniowych. Studenci dowodzenia mogą zgłębiać swoją wiedzę w ramach specjalności dowodzenie pododdziałami. Aby ukończyć studia, należy złożyć w wyznaczonym terminie pracę licencjacką, a także zdać egzamin dyplomowy, uzyskując ocenę pozytywną.

Rekrutacja na dowodzenie

Dowodzenie studiować mogą 273 osoby - tyle wynosi limit miejsc na tym kierunku. Jak przebiega rekrutacja na studia z zakresu dowodzenia? Przedstawiamy zasady, jakie obejmują w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych:

I etap rekrutacji

zdjecie

II i III etap rekrutacji

zdjecie

Źródło: http://wso.wroc.pl/images/Rekrutacja/Wojskowe/Uchwala_nr_35_tryb_naboru_wso.pdf

Wybrane przedmioty wykładane na kierunku dowodzenie

Oto wybrane przedmioty, jakie znajdą się w programie studiów na kierunku dowodzenie:

•środki dowodzenia,
•dowodzenie pododdziałami czołgów,
•metodologia badań w zarządzaniu,
•optymalizacja procesu dowodzenia,
•optymalizacja procesu kierowania,
•organizacja i funkcjonowanie centrów zarządzania kryzysowego,
•praktyka zarządzania kryzysowego,
•przywództwo w organizacji,
•zarządzanie bezpieczeństwem informacji,

Program studiów na kierunku dowodzenie uwzględnia także realizację przez studentów dwóch specjalistycznych praktyk w jednostkach wojskowych - na stanowiskach dowódczych.

Autor: Marcin Gajos

Wybrane kierunki studiów w dolnośląskie