Uczelnie facebook Uczelnie, studia I i II stopnia - Gospodarka, turystyka, edukacja akademicka na pograniczu sudeckim

Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

"Gospodarka, turystyka, edukacja akademicka na pograniczu sudeckim"

www.pwsz.com.pl


W dniu 14 listopada 2016 r. na Zamku Książ w Wałbrzychu odbędzie się – w ramach I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego – Konferencja „Gospodarka, turystyka, edukacja akademicka na pograniczu sudeckim”, którą współorganizują Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu oraz Prezydent Miasta Wałbrzycha dr med. Roman Szełemej.

Zamierzeniem I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego jest nie tylko podsumowanie polskich badań czechoznawczych i wskazanie nowych perspektyw, które przed nimi stoją, ale także diagnoza i ocena możliwości transgranicznej współpracy na pograniczu polsko-czeskim. W ten drugi nurt wydarzeń Kongresu wpisuje się właśnie konferencja, która odbędzie się 14 listopada 2016 r. w Wałbrzychu. Konferencja ta jest współorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa oraz Miasto Wałbrzycha w porozumieniu z Komitetem Organizacyjno-Programowym I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego.

Konferencja ma na celu analizę dotychczasowej współpracy polsko-czeskiej na terenie należących do regionu sudeckiego, a zatem trzech euroregionów: Glacensis, Nysa oraz Pradziad w zakresie trzech aspektów, które organizatorzy uznali za szczególnie istotne dla tego regionu, a mianowicie gospodarki, turystyki oraz edukacji akademickiej. Podczas obrad zostanie zatem podjęta problematyka wyzwań, jakie współpraca ta ze sobą niesie, dotychczasowych trudności – związanych z czynnikami leżącymi po obu stronach granicy – jak też nowych obszarów, w których jest ona możliwa. Adresatami konferencji są nie tyle i nie tylko przedstawiciele nauki, ile w pierwszej kolejności reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego regionu sudeckiego, a także przedstawicieli środowisk gospodarczych oraz szkół wyższych działających w regionie.

Obrady rozpoczną się o godzinie 10 od sesji plenarnej, w której zaznaczone zostaną problemy i osiągnięcia współpracy transgranicznej w trzech wskazanych dziedzinach. Po krótkiej przerwie kawowej nastąpi podział uczestników na trzy sekcje, dotyczące odpowiednio gospodarki, turystyki i edukacji akademickiej. Przy czym organizatorzy pragną, aby obrady sekcji zakończyły się sformułowanie wniosków i propozycji, które zostaną przedstawione podczas podsumowania obrad. Całość zakończy się o godzinie 15.30.

W sprawie Konferencji wszelkich informacji udziela dr Piotr Szymaniec z Instytutu Społeczno-Prawnego:
e-mail: pszymaniec@poczta.onet.pl.

Zapraszamy!

Data publikacji: 12.11.2016

kierunki studiów – artykuły

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Zamknij