Ranking najtańszych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach

Lista najtańszych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach (względem ceny za semestr)


Najtańsze studia w Polsce

1. Pedagogika resocjalizacyjna, studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim – 350 zł za semestr

Pedagogika resocjalizacyjna to specjalność studiów pedagogicznych, której ukończenie uprawnia absolwenta do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, zakładach poprawczych, świetlicach środowiskowych, placówkach leczenia uzależnień, ośrodkach wsparcia i wielu innych instytucjach oraz organizacjach. Studia pedagogiczne są dwustopniowe, najpierw trzyletnie studia magisterskie, których ukończenie pozwala na pracę w wyuczonym zawodzie. Potem można kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, które trwają dwa lata. Studenci kierunku pedagogika resocjalizacyjna na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi mają do dyspozycji świetną bazę lokalową, możliwość uczestniczenia w wielu dodatkowych kursach, projektach czy praktykach zawodowych. Kształcenie na wybranej specjalizacji obejmuje wiedze teoretyczną oraz naukę praktycznych umiejętności. Dzięki temu absolwenci tego kierunku studiów nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w swoim zawodzie.

2. Promocja i profilaktyka zdrowia, studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim – 350 złPromocja i profilaktyka zdrowia to studia pierwszego stopnia realizowane w trybie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w weekendy, dzięki czemu studenci mogą bez problemu połączyć zdobywanie wykształcenia z pracą zawodową. Studia na tym kierunku dostarczają studentom sporo wiedzy, narzędzi oraz umiejętności, które są niezbędne w pracy w ośrodkach zdrowia, przychodniach uzależnień, ośrodkach młodzieżowych oraz wielu innych organizacjach czy instytucjach, które zajmują się profilaktyką zdrowotną oraz leczeniem wielu chorób i dolegliwości. Program studiów na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej jest przygotowany w oparciu o konsultacje z przedstawicielami świata nauki, ale tez biznesu. Studenci mogą więc mieć pewność, że kształcą się w zawodzie, który jest obecnie bardzo poszukiwany na rynku pracy. W trakcie studiów kładziony jest duży nacisk na naukę umiejętności praktycznych, kursy, szkolenia czy warsztaty. Absolwenci promocji i profilaktyki zdrowia są kompleksowo przygotowani do pracy zawodowej.

3. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, studia stacjonarne - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim – 370 zł za semestr

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna to specjalność studiów pedagogicznych zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Studenci przygotowują się do pracy jako nauczyciele w przedszkolu oraz w edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej. Po ukończeniu tego kierunku można również pracować w świetlicach terapeutycznych, ośrodkach dla dzieci i wielu instytucjach pomocowych. Studia mają bogaty, wszechstronny program, oparty przede wszystkim na poszczególnych działach pedagogiki oraz na dziedzinach pokrewnych. Studenci mają świetną bazę lokalową, kształcą się pod okiem doświadczonej kadry pedagogicznej. W trakcie studiów sporo jest szkoleń, warsztatów, praktyk i stażów zawodowych, dzięki czemu już w trakcie nauki studenci zdobywają pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi. Absolwenci kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna są kompleksowo i profesjonalnie przygotowani do pracy w wybranym zawodzie.

4. Architektura i Urbanistyka, studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne – Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu – 580 zł za semestrStudia na kierunku architektura i urbanistyka w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu trwają 3,5 roku, czyli 7 semestrów. Są to studia licencjackie pierwszego stopnia, po których ukończeniu absolwenci są świetnie przygotowani do wybranego zawodu. Kierunek architektura i urbanistyka kompleksowo kształci w dziedzinach i działach związanych z projektowaniem budynków, przestrzeni wokół nich, terenów zielonych czy dużych osiedli miejskich. Studenci mają do dyspozycji dobrą bazę lokalową oraz świetnych wykładowców. Kształcenie kładzie spory nacisk na naukę praktycznych umiejętności. W programie studiów jest sporo szkoleń, warsztatów, stażów i praktyk zawodowych. Studenci mogą więc już w trakcie studiów poznać specyfikę swojej przyszłej pracy. Absolwenci architektury i urbanistyki w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu świetnie radzą sobie w pracy w wyuczonym zawodzie i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

5. Architektura wnętrz, studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne – Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu – 580 zł za semestr

Architektura wnętrz na Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu to studia licencjackie pierwszego stopnia, które trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Kształcenie odbywa się w systemie niestacjonarnym w weekendy, co pozwala na połączenie pracy zawodowej ze zdobywaniem wykształcenia. Na studiach kształcą się specjaliści w dziedzinie kształtowania przestrzeni, projektowania nowych wnętrz o różnorodnych funkcjach, aranżacji pomieszczeń o różnym przeznaczeniu. Studia na kierunku architektura wnętrz wymagają nie tylko chęci, ale również umiejętności i predyspozycji w rożnych dziedzinach sztuki. Program nauczania jest tak przygotowany, aby studenci na co dzień uczyli się nie tylko przedmiotów teoretycznych, ale również zdobywali umiejętności praktyczne na warsztatach, szkoleniach czy dodatkowych kursach. Studenci Wyższej Szkoły Humanistycznej mają do dyspozycji świetną bazę lokalową, a kształcą się pod okiem profesjonalnej kadry. Absolwenci architektury wnętrz są świetnie przygotowani do swojego zawodu.

6. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna niestacjonarne sobotnio-niedzielne – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, 370 zł za semestrPedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna to kierunek skierowany do osób, które planują w przyszłości pracować w takich jednostkach edukacyjnych, jak przedszkola, żłobki czy szkoły podstawowe. Studia na pedagogice są dwustopniowe- najpierw trzyletnie studia pierwszego stopnia, a następnie dwuletnie studia magisterskie uzupełniające. Studenci kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna od samego początku kształcenia zdobywają nie tylko wiedzę ogólną, ale również specjalistyczną i kierunkową. Do dyspozycji mają nowoczesną bazę lokalową oraz wiele jednostek międzywydziałowych, jak chociażby biblioteka. Kształcą się pod okiem doświadczonej kadry naukowej, w tym utytułowanych pedagogów praktyków. W trakcie studiów duży nacisk kładziony jest na praktyczną naukę przyszłego zawodu. Studenci uczestniczą w wielu warsztatach, stażach, praktykach w jednostkach edukacyjnych, dzięki czemu już w trakcie kształcenia mają możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego, które przyda im się w późniejszej pracy.

7. Architektura i urbanistyka niestacjonarne sobotnio-niedzielne – Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu – 580 zł za semestr

Studia na kierunku architektura i urbanistyka to propozycja dla kandydatów, którzy interesują się architekturą i chcieliby pracować w przyszłości jako planiści, konstruktorzy oraz projektanci. Studia prowadzone są na uczelni jako studia pierwszego stopnia, trwające 3 lata i kończące się tytułem inżyniera. W trakcie nauki studenci poznają przedmioty ogólne, kierunkowe i specjalistyczne. Zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania zarówno budynków, jak i osiedli czy przestrzeni miejskiej. Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu zapewnia świetne warunki lokalowe, wiele dobrze wyposażonych pracowni oraz możliwość odbywania praktyk w dobrych firmach oraz instytucjach i urzędach. Studenci kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, a po zakończeniu nauki są kompleksowo przygotowani do wybranego zawodu. Mają również możliwość uzupełnienia wykształcenia na tej samej uczelni na studiach podyplomowych.

8. Architektura wnętrz niestacjonarne sobotnio-niedzielne – Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu – 580 zł za semestrArchitektura wnętrz na Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu to studia pierwszego stopnia, które trwają trzy lata. Po ich ukończeniu można wybrać uzupełnienie wykształcenia na studiach podyplomowych na tej samej uczelni lub wybrać się na studia magisterskie na inną uczelnię. W programie studiów znajdziemy kierunki ogólne, kierunkowe oraz zawodowe, między innymi budownictwo, projektowanie, urbanistyka, projektowanie mebli, aranżacja wnętrz. Duży nacisk kładziony jest na umiejętności praktyczne, a więc rysunek techniczny. Studenci uczą się również projektować w nowoczesnych programach dla architektów, w których można tworzyć profesjonalne kreacje 3D. Studenci mają do dyspozycji nowoczesną i świetnie wyposażoną bazę dydaktyczną, a kształcą się pod okiem doświadczonych wykładowców, także tych, którzy mają spore doświadczenie praktyczne. W trakcie nauki jest sporo stażów i praktyk zawodowych, które kompleksowo przygotowują studentów do przyszłej pracy zawodowej. Wysoki poziom kształcenia sprawia, że absolwenci kierunku nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w wyuczonej dziedzinie.

9. Zarządzanie stacjonarne – Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu – 600 zł za semestr

Zarządzanie na Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej to trzyletnie studia licencjackie, które umożliwiają studentom zdobycie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności, które są niezbędne do sprawnego zarządzania całymi przedsiębiorstwami, ich poszczególnymi działami, a także instytucjami, organizacjami i innymi jednostkami, które nie są nastawione na zysk. W programie studiów znajdziemy takie dziedziny, jak rachunkowość i gospodarka finansowa przedsiębiorstwa, marketing, organizacja i zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo gospodarcze i handlowe. Już od początku nauki studenci mają możliwość wybrania jednej z kilku specjalizacji. Dostępne są: zarządzanie finansami i rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie ekologiczne, ekonomia międzynarodowa, e-zarządzanie czy audyt w ochronie środowiska. Każda ze specjalności prowadzona jest w taki sposób, aby studenci byli kompleksowo przygotowani do zawodu, a jednocześnie posiadali wszelkie niezbędne kompetencje i umiejętności.

10. Architektura i urbanistyka stacjonarne – Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu – 600 zł za semestrArchitektura i urbanistyka na Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu to trzyletnie studia pierwszego stopnia, które kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Absolwenci mogą później uzupełnić wykształcenie na tej samej uczelni na studiach podyplomowych, lub wybrać inną uczelnię, prowadzącą studia magisterskie na tym kierunku. W programie trzyletnich studiów znajdziemy przedmioty ogólne, zawodowe oraz specjalistyczne. Studenci poznają podstawy budownictwa, planowania,. Projektowania terenów miejskich, zielonych oraz rekreacyjnych, uczą się rysunku technicznego, a także projektowania z użyciem nowoczesnych programów komputerowych. Nauka odbywa się z naciskiem na kształcenie umiejętności praktycznych. Studenci mają możliwość brania udziału w praktykach i stażach zawodowych organizowanych w firmach i instytucjach współpracujących z uczelnią. Dzięki temu już w tracie nauki mogą zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe i przy okazji upewnić się, czy wybrali odpowiedni dla siebie kierunek.