Ranking najdroższych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach

Lista najdroższych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach (względem ceny za semestr)


Najdroższe studia w Polsce

1. Kierunek lekarski – Uczelnia Łazarskiego – 28 tysięcy złotych za semestr

Kierunek lekarski to pierwszy tego typu kierunek na uczelni niepublicznej w Warszawie i drugi w Polsce. Zaletą studiów na Uczelni Łazarskiego jest wysoki poziom kształcenia połączony z indywidualizacją procesu nauczania. Studenci kształcą się w niewielkich grupach, korzystają z najnowocześniejszych materiałów edukacyjnych oraz innowacyjnych technologii. Zajęcia prowadzone są przez świetnie wykształconą i doskonale przygotowaną kadrę. W ofercie kształcenia znajdują się przedmioty obowiązkowe, a także sporo dodatkowych, które można wybierać indywidualnie w zależności od potrzeb i planu dalszej kariery zawodowej. Studia na kierunku lekarskim na Uczelni Łazarskiego przygotowują do zawodu lekarza tak samo dobrze jak studia na publicznych uczelniach medycznych. Kształcenie trwa sześć lat i ma formę jednolitych studiów. Po ukończeniu nauki absolwenci mogą przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i uzyskać prawo do wykonywania zawodu.

2. Architektura – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – 24 200 zł za semestrStudia na kierunku architektura w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to możliwość kształcenia się na najwyższym poziomie na uczelni, która cieszy się dużym uznaniem wśród studentów i absolwentów. Studia trwają 7 semestrów, czyli 3,6 roku i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. W trakcie nauki studenci mają możliwość kształcenia się w nowoczesnych pracowniach pod okiem doświadczonej i profesjonalnej kadry naukowej. Studia są w formie niestacjonarnej, a zajęcia odbywają się w weekendy, dzięki czemu studenci mają możliwość połączenia zdobywania wykształcenia z pracą zawodową. Absolwenci kierunku architektura są kompleksowo przygotowani do twórczej pracy w zakresie projektowania urbanistycznego i architektonicznego. W trakcie nauki kształcenie polega nie tylko na zajęciach teoretycznych, ale również na stażach, praktykach i szkoleniach zawodowych. Dzięki temu od razu po ukończeniu uczelni absolwenci mogą realizować się zawodowo w wyuczonej dziedzinie.

3. Lekarsko-dentystyczny studia jednolite magisterskie w trybie niestacjonarnym popołudniowym – Warszawski Uniwersytet Medyczny – 21 400 zł

Studia lekarskie cieszą się ogromnym zainteresowaniem kandydatów. Nie wszyscy chętni na kierunek lekarsko-dentystyczny na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dostają się na bezpłatne studia dzienne. Możliwe jest natomiast studiowanie niestacjonarne, które jest płatne. Studia w trybie popołudniowym prowadzone są na takim samym poziomie, jak zajęcia na kierunku dziennym. Przyszli stomatolodzy poznają kompleksowo wszystkie dziedziny, które są niezbędne w pracy lekarza dentysty. Studenci mają do dyspozycji doskonałą bazę lokalową, profesjonalne laboratoria oraz nowoczesne pomoce naukowe. Kształcą się pod okiem doświadczonej i profesjonalnej kadry. Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym trwają pięć lat i kończą się przystąpieniem do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego, którego zdanie pozwala na uzyskanie prawa do wykonywania zawodu. Absolwenci studiów niestacjonarnych na kierunku lekarsko-dentystycznym radzą sobie w życiu zawodowym równie dobrze, co studenci studiów dziennych.

4. Kierunek lekarski – Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach – 20 tysięcy złotychKierunek lekarski na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach to jednolite studia magisterskie, które trwają 6 lat. Aby dostać się na studia, trzeba przejść rekrutację i mieć dobrze zdaną maturę rozszerzoną z chemii i biologii. Studia są płatne, a czesne uiszczane jest w systemie ratalnym. Studenci kierunku lekarskiego kształcą się zgodnie z podstawą kształcenia na wszystkich kierunkach lekarskich. Niewielkie grupy, doskonałe pomoce naukowe oraz profesjonalna kadra dydaktyczna to gwarancja, że kształcenie będzie prowadzone na najwyższym poziomie. Zajęcia praktyczne odbywają się w szpitalach oraz klinikach, które bezpośrednio współpracują z uczelnią. Studenci mają do dyspozycji wiele możliwości rozwoju zawodowego i pogłębiania konkretnej specjalizacji już na studiach. Po ukończeniu sześcioletnich studiów absolwenci przystępują do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, którego pozytywne zdanie pozwala na uzyskanie prawa do wykonywania zawodu lekarza.

5. Kierunek lekarski – Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego

Kształcenie na kierunku lekarskim w Krakowskiej Akademii im. Frycza-Modrzewskiego trwa 6 lat, z czego ostatni rok studiów to praktyczne nauczanie kliniczne w oddziałach szpitalnych oraz w symulowanych laboratoriach. Kierunek posiada pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która orzekła, że uczelnia spełnia wymagania programowe i kadrowe, a także organizacyjne, które są niezbędne do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku lekarskim. Studenci w trakcie kształcenia uczą się w niewielkich, kameralnych grupach, mają możliwość korzystania z doskonałej jakości pomocy naukowych i innowacji technologicznych przydatnych w nauce. Absolwenci kierunku lekarskiego są w pełni przygotowywani do wykonywania zawodu lekarza w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą przystąpić do lekarskiego Egzaminu Końcowego. Jeśli zdadzą go pozytywnie, otrzymają prawo do wykonywania zawodu.

6. English Division niestacjonarne sobotnio-niedzielne – Akademia Muzyczna we Wrocławiu – 19500 zł za semestrStudia English Division na Akademii Muzycznej we Wrocławiu to propozycja przede wszystkim dla cudzoziemców, którzy chcieliby podjąć naukę na polskiej uczelni. Oferta studiów jest dosyć zbliżona do programu prowadzonego w języku polskim. Studenci mają możliwość kształcenia na kierunku wokalistyka oraz instrumentalistyka ( w tym przypadku jest wiele wiodących instrumentów do wyboru). Studia na uczelni artystycznej kładą ogromny nacisk przede wszystkim na kształtowanie i podnoszenie umiejętności praktycznych. Studenci mają do dyspozycji doskonałą bazę lokalową i dydaktyczną, włącznie z wygodnymi salami do ćwiczeń, salą koncertową. Od pierwszych lat nauki uczestniczą również w koncertach, przedstawieniach i festiwalach, dzięki czemu mogą zdobywać doświadczenie w pracy zawodowego muzyka pod okiem doświadczonych, profesjonalnych wykładowców oraz światowej klasy muzyków. Absolwenci Akademii Muzycznej doskonale radzą sobie w pracy zawodowej, pracując w orkiestrach, zespołach i przy różnych muzycznych projektach na całym świecie.

7. Lekarski niestacjonarne popołudniowe – Warszawski Uniwersytet Medyczny – 18100 zł za semestr

Niestacjonarny, popołudniowy kierunek lekarski to oferta dla osób, które nie dostały się na studia dzienne, a marzą o zawodzie lekarza. Studia popołudniowe w niczym nie różnią się pod względem poziomu i oferty kształcenia od studiów stacjonarnych. Są to jednolite, sześcioletnie studia magisterskie, w trakcie których studenci są kompleksowo przygotowywani do wykonywania zawodu lekarza. Ostatni rok studiów upływa przede wszystkim na praktykach i stażach w klinikach współpracujących z uczelnią. W trakcie wszystkich lat nauki studenci zdobywają podstawową oraz szczegółową wiedzę z zakresu wszelkich przedmiotów medycznych oraz okołomedycznych. Mają możliwość korzystania z nowoczesnej bazy lokalowej, świetnych pomocy naukowych. Kształcą się pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców z ogromnym doświadczeniem praktycznym. Absolwenci kierunku lekarskiego po zakończeniu kształcenia podchodzą do lekarskiego Egzaminu Końcowego, którego zdanie daje prawo do wykonywania zawodu lekarza.

8. Lekarsko-dentystyczny niestacjonarne popołudniowe – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – 18000 zł za semestrPopołudniowe, niestacjonarne studia lekarsko-dentystyczne skierowane są do studentów, którzy nie dostali się na bezpłatny kierunek dzienny. Wiele osób nie chce czekać kolejny rok do rekrutacji i decyduje się na kierunek płatny. Studia popołudniowe mają niemal identyczny program nauczania do studiów dziennych, dlatego po ich ukończeniu absolwenci są kompleksowo przygotowani do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Studia są jednolite magisterskie i trwają 5 lat. W programie kształcenia znajdują się kierunki ogólnomedyczne, a także specjalistyczne kierunki dentystyczne. Studenci mają możliwość korzystania z nowoczesnej bazy dydaktycznej, pomocy naukowych, laboratoriów. Swoje umiejętności kształcą również na zajęciach praktycznych w przychodniach i klinikach współpracujących z uczelnią. Po zakończeniu kształcenia absolwenci podchodzą do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Jego pozytywne zdanie daje dopiero prawo wykonywania zawodu.

9. Lekarsko-dentystyczny niestacjonarne popołudniowe – Uniwersytet Medyczny w Lublinie – 18000 zł za semestr

Studia lekarsko-dentystyczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem kandydatów, dlatego nie wszyscy mają to szczęście, aby dostać się na studia dzienne. Osoby, którym się nie udało mogą zdecydować się na płatne studia popołudniowe, których program nauczania jest analogiczny do tego, który odbywa się na studiach dziennych. Studia lekarsko-dentystyczne trwają 5 lat, są to jednolite studia magisterskie, które jednak nie kończą się obroną pracy dyplomowej, a Lekarsko-Dentystycznym Egzaminem Końcowym, po którym uzyskuje się prawo wykonywania zawodu. Studia odbywają się z dużym naciskiem na kształtowanie umiejętności praktycznych. Zapewnia je świetnie przygotowana i dobrze wyposażona baza dydaktyczna, zarówno pracownie i laboratoria na uczelni, jak i oddziały i kliniki szpitalne, które współpracują z uczelnią. Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego są świetnie i kompleksowo przygotowani do wykonywania zawodu lekarza dentysty.

10. Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim niestacjonarne popołudniowe – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – 18000 zł za semestrStudia popołudniowe przeznaczone są dla studentów, którzy nie dostali się na bezpłatne studia dzienne. Kształcenie odbywa się według takich samych programów nauczania, absolwenci studiów popołudniowych są więc świetnie przygotowani do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty. Wydział kształci na 6-letnim kierunku lekarskim lub kierunku lekarsko-dentystycznym, który trwa 5 lat. Studia prowadzone są także w języku angielskim, co jest doskonałym rozwiązaniem dla zagranicznych studentów, którzy chcą zdobyć wykształcenie w wybranym przez siebie zawodzie. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zapewnia doskonały poziom kształcenia, świetną bazę dydaktyczną i szkoleniową, możliwość korzystania z nowoczesnych pomocy naukowych. Studenci nie tylko zdobywają bardzo rozległą wiedzę teoretyczną, ale również kształcą swoje umiejętności praktyczne w trakcie zajęć w oddziałach i klinikach szpitalnych, które współpracują z uniwersytetem.