SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu (Kierunek Psychologia)

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

53-238 Wrocław

ul. Ostrowskiego 30

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Psychologia
    - Psychologia
Cena za semestr od od od od 4680zł

    - spec. Psychologia biznesu

    - spec. Psychologia kliniczna

    - spec. Psychologia w zarządzaniu i reklamie
Cena za semestr od 4680zł od od od
    - spec. Psychologia zdrowia psychicznego i somatycznego
Cena za semestr od 4680zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Psychologia
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 4680 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 4680 semestr