Ranking najtańszych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach w Toruniu

Lista najtańszych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach (względem ceny za semestr)

Cena za semestr kierunek/wydział uczelnia tryb
1 300 zł Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej (WSKSiM) niestacjonarne popołudniowe
1 300 zł Kulturoznawstwo Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej (WSKSiM) niestacjonarne popołudniowe
1 400 zł Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 450 zł Zarządzanie informacją i bibliologia Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 470 zł Filologia polska Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 490 zł Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 550 zł Wydział Teologiczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 590 zł Bezpieczeństwo wewnętrzne Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 590 zł Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Politologia Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej (WSKSiM) niestacjonarne popołudniowe
1 640 zł Historia Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 650 zł Studia Skandynawsko-Bałtyckie Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Kultura medialna Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej (WSKSiM) stacjonarne
1 700 zł Kultura medialna Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej (WSKSiM) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Polityka społeczna Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej (WSKSiM) stacjonarne
1 700 zł Polityka społeczna Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej (WSKSiM) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Polityka międzynarodowa Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej (WSKSiM) stacjonarne
1 700 zł Polityka międzynarodowa Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej (WSKSiM) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Kultura audiowizualna Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej (WSKSiM) stacjonarne
1 700 zł Kultura audiowizualna Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej (WSKSiM) niestacjonarne sobotnio-niedzielne