Administracja finansowa i kontrola skarbowa
Kadry i płace
Kompetencje psychologiczne w pracy z dziećmi i młodzieżą
Lean Management pod patronatem merytorycznym Kaizen Institute
Nowoczesne zarządzanie strategiczne - Lean, zarządzanie projektami, zarządzanie produktem - patronat Kaizen Institute
Poznawczo-behawioralna terapia dzieci i młodzieży z uwzględnieniem terapii schematów
Zarządzanie w ochronie zdrowia - Zarządzanie podmiotami leczniczymi
Zarządzanie zakupami energii elektrycznej i gazu