Ranking najtańszych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach w Lublinie

Lista najtańszych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach (względem ceny za semestr)

Cena za semestr kierunek/wydział uczelnia tryb
800 zł ZOOTECHNIKA Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
800 zł ROLNICTWO Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
800 zł BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
800 zł Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
900 zł TURYSTYKA I REKREACJA Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
900 zł OCHRONA ŚRODOWISKA Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
900 zł OGRODNICTWO Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
900 zł ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
900 zł LEŚNICTWO Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
900 zł BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
900 zł ZIELARSTWO I TERAPIE ROŚLINNE Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
900 zł OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
900 zł INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł TOWAROZNAWSTWO Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł EKONOMIA Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł GOSPODARKA PRZESTRZENNA Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł TRANSPORT Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł DIETETYKA Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) niestacjonarne sobotnio-niedzielne