Ranking najtańszych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach w Łodzi

Lista najtańszych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach (względem ceny za semestr)

Cena za semestr kierunek/wydział uczelnia tryb
1 088 zł Administracja publiczna Wyższa Szkoła COSINUS stacjonarne
1 088 zł Praca i zabezpieczenia społeczne Wyższa Szkoła COSINUS stacjonarne
1 088 zł Administracja Wyższa Szkoła COSINUS stacjonarne
1 560 zł Pedagogika Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu stacjonarne
1 600 zł Leśnictwo Uniwersytet Łódzki (UŁ) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Pedagogika Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź stacjonarne
1 600 zł Pedagogika Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Resocjalizacja Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź stacjonarne
1 600 zł Resocjalizacja Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Finanse i rachunkowość WSPA Lublin Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 620 zł Pedagogika Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 650 zł Administracja Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 650 zł Finanse i rachunkowość Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź stacjonarne
1 650 zł Finanse i rachunkowość Społeczna Akademia Nauk (SAN) Łódź niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 650 zł Socjologia WSPA Lublin Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 650 zł Administracja WSPA Lublin Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 650 zł Transport WSPA Lublin Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 650 zł Zarządzanie WSPA Lublin Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 680 zł Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień Uczelnia Nauk Społecznych (UNS) stacjonarne
1 680 zł Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień Uczelnia Nauk Społecznych (UNS) niestacjonarne sobotnio-niedzielne