Ranking najdroższych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach w Kielcach

Lista najdroższych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach (względem ceny za semestr)

Cena za semestr kierunek/wydział uczelnia tryb
3 600 zł Wychowanie Fizyczne Wszechnica Świętokrzyska stacjonarne
3 200 zł Turystyka i rekreacja Wszechnica Świętokrzyska stacjonarne
3 000 zł psychologia Staropolska Szkoła Wyższa (SSW) w Kielcach stacjonarne
2 900 zł Filologia Wszechnica Świętokrzyska stacjonarne
2 900 zł Filologia Wszechnica Świętokrzyska niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 700 zł Pielęgniarstwo Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa (WSEiA) im. prof. Edwarda Lipińskiego stacjonarne
2 700 zł Kosmetologia Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa (WSEiA) im. prof. Edwarda Lipińskiego stacjonarne
2 700 zł Wydział Nauk o Zdrowiu Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa (WSEiA) im. prof. Edwarda Lipińskiego stacjonarne
2 580 zł Pielęgniarstwo Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa (WSEiA) im. prof. Edwarda Lipińskiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 580 zł Kosmetologia Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa (WSEiA) im. prof. Edwarda Lipińskiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 580 zł Wydział Nauk o Zdrowiu Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa (WSEiA) im. prof. Edwarda Lipińskiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 520 zł Wychowanie Fizyczne Wszechnica Świętokrzyska niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 520 zł Turystyka i rekreacja Wszechnica Świętokrzyska niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 400 zł Pedagogika Wszechnica Świętokrzyska stacjonarne
2 400 zł Pedagogika Wszechnica Świętokrzyska niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 340 zł Wydział Prawa Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa (WSEiA) im. prof. Edwarda Lipińskiego stacjonarne
2 220 zł Fizjoterapia Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa (WSEiA) im. prof. Edwarda Lipińskiego stacjonarne
2 220 zł Ratownictwo medyczne Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa (WSEiA) im. prof. Edwarda Lipińskiego stacjonarne
2 220 zł informatyka Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa (WSEiA) im. prof. Edwarda Lipińskiego stacjonarne
2 160 zł Wydział Prawa Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa (WSEiA) im. prof. Edwarda Lipińskiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne