Ranking najdroższych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach w Gorzowie Wielkopolskim

Lista najdroższych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach (względem ceny za semestr)

Cena za semestr kierunek/wydział uczelnia tryb
1 753 zł Gospodarka Regionalna Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) stacjonarne
1 753 zł Gospodarka Regionalna Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 753 zł Zarządzanie kadrami Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) stacjonarne
1 753 zł Zarządzanie kadrami Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 753 zł Zarządzanie logistyczne Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) stacjonarne
1 753 zł Zarządzanie logistyczne Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 753 zł Zarządzanie produkcją Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) stacjonarne
1 753 zł Zarządzanie produkcją Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 753 zł Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) stacjonarne
1 753 zł Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 753 zł Zarządzanie sprzedażą Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) stacjonarne
1 753 zł Zarządzanie sprzedażą Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 753 zł Socjologia problemów społecznych Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) stacjonarne
1 753 zł Socjologia problemów społecznych Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 753 zł Socjologia reklamy i zachowań rynkowych Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) stacjonarne
1 753 zł Socjologia reklamy i zachowań rynkowych Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 753 zł Doradztwo zawodowe i personalne Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) stacjonarne
1 753 zł Doradztwo zawodowe i personalne Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 753 zł Socjologia bezpieczeństwa lokalnego Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) stacjonarne
1 753 zł Socjologia bezpieczeństwa lokalnego Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) niestacjonarne sobotnio-niedzielne