Ranking najtańszych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach w Białymstoku

Lista najtańszych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach (względem ceny za semestr)

Cena za semestr kierunek/wydział uczelnia tryb
1 800 zł Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku stacjonarne
1 800 zł Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 800 zł Zarządzanie kadrami i psychologia zarządzania Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku stacjonarne
1 800 zł Zarządzanie kadrami i psychologia zarządzania Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 800 zł Handel zagraniczny Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku stacjonarne
1 800 zł Handel zagraniczny Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 800 zł Zarządzanie logistyką Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku stacjonarne
1 800 zł Zarządzanie logistyką Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 800 zł Administracja i samorząd terytorialny Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku stacjonarne
1 800 zł Administracja i samorząd terytorialny Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 800 zł Rachunkowość i system podatkowy Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku stacjonarne
1 800 zł Rachunkowość i system podatkowy Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 800 zł Bankowość i ubezpieczenia Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku stacjonarne
1 800 zł Bankowość i ubezpieczenia Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 800 zł E-biznes Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku stacjonarne
1 800 zł E-biznes Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 800 zł Euromenedżeryzm Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku stacjonarne
1 800 zł Euromenedżeryzm Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 800 zł Finanse przedsiębiorstw i rynek finansowy Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku stacjonarne
1 800 zł Finanse przedsiębiorstw i rynek finansowy Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) w Białymstoku niestacjonarne sobotnio-niedzielne