Ranking wydziałów/kierunków studiów na uczelniach

Lista wydziałów/kierunków studiów na uczelniach (względem ceny za semestr)

Cena za semestr kierunek/wydział uczelnia tryb
200 zł Wychowanie Fizyczne Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej niestacjonarne sobotnio-niedzielne
350 zł Pedagogika Resocjalizacyjna Akademia Humanistyczno Ekonomiczna (AHE) w Łodzi, Filia w Wodzisławiu Śląskim niestacjonarne sobotnio-niedzielne
350 zł Promocja i profilaktyka zdrowia Akademia Humanistyczno Ekonomiczna (AHE) w Łodzi, Filia w Wodzisławiu Śląskim niestacjonarne sobotnio-niedzielne
370 zł Pedagogika Wczesnoszkola i Przedszkolna Akademia Humanistyczno Ekonomiczna (AHE) w Łodzi, Filia w Wodzisławiu Śląskim stacjonarne
370 zł Pedagogika Wczesnoszkola i Przedszkolna Akademia Humanistyczno Ekonomiczna (AHE) w Łodzi, Filia w Wodzisławiu Śląskim niestacjonarne sobotnio-niedzielne
370 zł Pedagogika Resocjalizacyjna Akademia Humanistyczno Ekonomiczna (AHE) w Łodzi, Filia w Wodzisławiu Śląskim stacjonarne
370 zł Promocja i profilaktyka zdrowia Akademia Humanistyczno Ekonomiczna (AHE) w Łodzi, Filia w Wodzisławiu Śląskim stacjonarne
580 zł Architektura i Urbanistyka Wyższa Szkoła Humanistyczna (WSH) we Wrocławiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
580 zł Architektura Wnętrz Wyższa Szkoła Humanistyczna (WSH) we Wrocławiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
600 zł Architektura i Urbanistyka Wyższa Szkoła Humanistyczna (WSH) we Wrocławiu stacjonarne
600 zł Zarządzanie Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna (EUST) w Radomiu stacjonarne
800 zł ZOOTECHNIKA Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
800 zł ROLNICTWO Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
800 zł BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
800 zł Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
800 zł Laboratory techniques in biology- studia w j. angielskim Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UP) stacjonarne
800 zł Rolnictwo Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Lublinie Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
840 zł Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Uniwersytet Warszawski (UW) niestacjonarne sobotnio-niedzielne
850 zł Specjalność kapłańska (cykl A) Papieski Wydział Teologiczny (PWT) we Wrocławiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne
850 zł Specjalność katechetyczno-pastoralna (cykl A) Papieski Wydział Teologiczny (PWT) we Wrocławiu niestacjonarne sobotnio-niedzielne