Ranking wydziałów/kierunków studiów na uczelniach

Lista wydziałów/kierunków studiów na uczelniach (względem ceny za semestr)

Cena za semestr kierunek/wydział uczelnia tryb
150 zł Informatyka Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie stacjonarne
150 zł Zarządzanie i inżynieria produkcji Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie stacjonarne
150 zł Studia menedżerskie Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie stacjonarne
150 zł Bezpieczeństwo narodowe Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie stacjonarne
200 zł Wychowanie Fizyczne Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) im. Haliny Konopackiej niestacjonarne sobotnio-niedzielne
340 zł Informatyka Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
340 zł Zarządzanie i inżynieria produkcji Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
340 zł Studia menedżerskie Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
340 zł Bezpieczeństwo narodowe Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
350 zł Pedagogika Resocjalizacyjna Akademia Humanistyczno Ekonomiczna (AHE) w Łodzi, Filia w Wodzisławiu Śląskim niestacjonarne sobotnio-niedzielne
350 zł Promocja i profilaktyka zdrowia Akademia Humanistyczno Ekonomiczna (AHE) w Łodzi, Filia w Wodzisławiu Śląskim niestacjonarne sobotnio-niedzielne
370 zł Pedagogika Wczesnoszkola i Przedszkolna Akademia Humanistyczno Ekonomiczna (AHE) w Łodzi, Filia w Wodzisławiu Śląskim stacjonarne
370 zł Pedagogika Wczesnoszkola i Przedszkolna Akademia Humanistyczno Ekonomiczna (AHE) w Łodzi, Filia w Wodzisławiu Śląskim niestacjonarne sobotnio-niedzielne
370 zł Pedagogika Resocjalizacyjna Akademia Humanistyczno Ekonomiczna (AHE) w Łodzi, Filia w Wodzisławiu Śląskim stacjonarne
370 zł Promocja i profilaktyka zdrowia Akademia Humanistyczno Ekonomiczna (AHE) w Łodzi, Filia w Wodzisławiu Śląskim stacjonarne
480 zł Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie stacjonarne
480 zł Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
480 zł Bezpieczeństwo narodowe II stopnia Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie stacjonarne
480 zł Bezpieczeństwo narodowe II stopnia Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
480 zł Zarządzanie II stopnia Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie stacjonarne