Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Konkurs FASHION FUTURE w Szkole Wyższej VIAMODA


VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie jest organizatorem konkursu FASHION FUTURE, którego nagrodą specjalną jest stypendium edukacyjne pokrywające wysokość czesnego na wybranym programie studiów w VIAMODA.

W tym roku edycja konkursu odbywa się pod hasłem „POST-PANDEMICZNA MODA PRZYSZŁOŚCI”, w której ocenie zostaną poddane najbardziej oryginalne, a przede wszystkim najbardziej ciekawe wizje stylizacji w czasie post-pandemicznym. Niniejsza edycja konkursu została objęta merytorycznym patronatem firmy LPP SA.
Cztery etapy konkursu charakteryzują się nowymi zadaniami. Na początku, użytkownicy są zobligowani do wypełnienia formularza konkursowego znajdującego się na głównej stronie uczelni, oraz przesłania dwóch wizualizacji ubioru zainspirowanych głównym hasłem konkursu, a przedstawionych za pomocą dowolnej techniki graficznej.

Dwudziestu szczęśliwców wyłonionych w pierwszym etapie konkursu otrzyma zaproszenie na udział w seminarium, które odbędzie się 17.03. 2021. Seminarium będzie miało na celu zaprezentowanie ogólnych zasad projektowania stylizacji, oraz przybliżenie istniejących trendów w modzie sportowej.

Kolejne etapy konkursu będą dotyczyły zaprojektowania ostatecznej sylwetki ubioru oraz zaprezentowania go w postaci rysunku żurnalowego. Sędziowie konkursu, wyłonią dwunastu półfinalistów, którzy będą mogli zrealizować swoje pomysły wraz ze wsparciem laboratorium technologicznego tkanin, którego uczelnia jest posiadaczem. Dodatkowo, wsparciem przysłużą także eksperci VIAMODA.

Stworzone projekty zostaną przedstawione na sesji zdjęciowej, której termin to: 20 czerwca 2021 r. Zwieńczeniem pokazu stanie się wyłonienie najbardziej ciekawej stylizacji a tym samym będzie to wyłonienie zwycięzcy konkursu.

Jury oceniające nadesłane projekty będzie składać się z wykładowców Uczelni VIAMODA oraz z przedstawicieli firmy LPP – partnera merytorycznego konkursu.

Data publikacji: 12.02.2021