Ranking najtańszych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach w Lublinie

Lista najtańszych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach (względem ceny za semestr)

Cena za semestr kierunek/wydział uczelnia tryb
800 zł ZOOTECHNIKA Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
800 zł ROLNICTWO Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
800 zł BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
800 zł Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
900 zł TURYSTYKA I REKREACJA Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
900 zł OCHRONA ŚRODOWISKA Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
900 zł OGRODNICTWO Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
900 zł ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
900 zł LEŚNICTWO Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
900 zł BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
900 zł ZIELARSTWO I TERAPIE ROŚLINNE Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
900 zł OCHRONA ROŚLIN I KONTROLA FITOSANITARNA Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
900 zł INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł TOWAROZNAWSTWO Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł EKONOMIA Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł GOSPODARKA PRZESTRZENNA Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł TRANSPORT Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł DIETETYKA Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 000 zł Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 100 zł BIOLOGIA Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 100 zł Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 300 zł ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 300 zł Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Inżynieria Środowiska Politechnika Lubelska niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Edukacja Techniczno-Informatyczna Politechnika Lubelska niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Matematyka Politechnika Lubelska niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Inżynieria Bezpieczeństwa Politechnika Lubelska niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 500 zł Wydział Podstaw Techniki Politechnika Lubelska niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Finanse i rachunkowość Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie stacjonarne
1 600 zł Finanse i rachunkowość Politechnika Lubelska niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 600 zł Finanse i rachunkowość Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 650 zł Socjologia Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie stacjonarne
1 650 zł Zarządzanie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie stacjonarne
1 650 zł Administracja Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie stacjonarne
1 650 zł Transport Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie stacjonarne
1 650 zł Socjologia Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 650 zł Zarządzanie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 650 zł Administracja Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 650 zł Transport Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie stacjonarne
1 700 zł Stosunki międzynarodowe Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie stacjonarne
1 700 zł Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Turystyka i rekreacja Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza (WSSP) im. Wincentego Pola w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
1 700 zł Stosunki międzynarodowe Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie niestacjonarne sobotnio-niedzielne