Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Wielkopolska Szkoła Medyczna

Szkoła policealna

Galeria Wielkopolska Szkoła Medyczna
Galeria Wielkopolska Szkoła Medyczna
Galeria Wielkopolska Szkoła Medyczna
Galeria Wielkopolska Szkoła Medyczna
Galeria Wielkopolska Szkoła Medyczna
Galeria Wielkopolska Szkoła Medyczna
Galeria Wielkopolska Szkoła Medyczna
Galeria Wielkopolska Szkoła Medyczna
Galeria Wielkopolska Szkoła Medyczna
Galeria Wielkopolska Szkoła Medyczna
Wielkopolska Szkoła Medyczna

61-485 Poznań

ul. 28 Czerwca 1956 r. 231/239

tel.:

61 843 07 97

Lista Kierunków Szkoły Policealne
Dzienne Wieczorowe Zaoczne
Technik dentystyczny
Technik farmaceutyczny
Technik masażysta
Higienistka dentystyczna
Asystentka stomatologiczna
Studium ziołolecznictwa
Studium masażu i naturalnych metod leczniczych
Studium dla Doul
Technik usług kosmetycznych

Nabór zimowy!

Wielkopolska Szkoła Medyczna prowadzi nabór zimowy na wszystkie kierunki, zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym.

ZOBACZ AKTUALNY INFORMATOR >>>>>

Rekrutacja

PROMOCJA! Brak opłaty rekrutacyjnej i wpisowego
Czesne 0 zł na wybranych kierunkach!!!
Rekrutacja - bez egzaminów wstępnych - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Wielkopolska Szkoła Medyczna przyjmuje absolwentów szkół średnich bez względu na wiek. Matura nie jest wymagana. Istnieją dwie możliwości rekrutacji do Wielkopolskiej Szkoły Medycznej:
1. Osobiście w Sekretariacie szkoły - ul. 28 czerwca 1956r. 231/239 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00
2. Poprzez Rekrutację on-line, a następnie dostarczenie wymaganych dokumentów w terminie 14 dni od daty rejestracji. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym na adres szkoły.
Wymagane dokumenty:
• podanie
• kwestionariusz zgłoszeniowy
• świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej (oryginał)
• 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku
• kserokopia dowodu osobistego
Drogi kandydacie - w przypadku pytań i wątpliwości
Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Odpowiemy na wszystkie pytania.
• Napisz do nas sekretariat@wsm.poznan.pl
• Zadzwoń pod nr tel. 61 843 07 97
• Przyjdź do szkoły - ul. 28 czerwca 1956r. 231/239, Poznań

O Szkole...

Wielkopolska Szkoła Medyczna została założona w 1995 roku. Obecnie jest największą i najstarszą w Wielkopolsce niepubliczną szkołą medyczną z uprawnieniami szkoły publicznej. W szkole realizowany jest program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.
Atuty Wielkopolskiej Szkoły Medycznej:
bezpłatna nauka na wybranych kierunkach
ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu na kierunkach medycznych
doskonała kadra dydaktyczna w większości z tytułami naukowymi (profesorowie, doktorzy, najlepsi praktycy)
dodatkowe certyfikowane warsztaty
• liczne kursy i szkolenia
bardzo wysoka zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
własne nowoczesne laboratoria i pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt do nauki zawodów
konsultacje przygotowujące do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w kształconych przez szkołę zawodach odbywają się bezpłatnie. Przeprowadzane są przez nauczycieli WSM, którzy są egzaminatorami CKE. Szkoła przygotowuje i przeprowadza egzaminy próbne
ścisła współpraca z Wyższą Szkołą Edukacji i Terapii w Poznaniu
• program lojalnościowy Galilea Club

Możliwość łączenia pracy z nauką

Nauka trwa 1 rok, 2 lata lub 2,5 roku w zależności od kierunku kształcenia. Nabór odbywa się dwukrotnie, zajęcia rozpoczynają się we wrześniu lub w lutym i prowadzone są w następujących trybach:
tryb A – zajęcia od poniedziałku do piątku
tryb B – zajęcia od czwartku do poniedziałku (po 15:00)

Baza dydaktyczna

Prawidłowa realizacja treści objętych programem nauczania, a co za tym idzie uzyskaniem zatrudnienia po ukończeniu nauki, możliwa jest dzięki odpowiedniemu zapleczu dydaktycznemu jakie posiada Wielkopolska Szkoła Medyczna. W budynku przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 231/239 mieszą się pracownie farmaceutyczne, sale do masażu oraz sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny i sale ćwiczeń, zaś laboratoria protetyczne są zlokalizowane przy ul. Grabowej 22.

Najwyższa jakość w edukacji

Wielkopolska Szkoła Medyczna dwukrotnie została wyróżniona przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością certyfikatem NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W EDUKACJI. Certyfikat przyznano w 2010, 2012 i 2014 roku za najwyższą jakość usług edukacyjnych i nowoczesne zarządzanie organizacją.