Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studio Sztuki

Szkoła policealna

Galeria Studio Sztuki
Galeria Studio Sztuki
Galeria Studio Sztuki
Galeria Studio Sztuki
Galeria Studio Sztuki
Galeria Studio Sztuki
Galeria Studio Sztuki
Galeria Studio Sztuki
Galeria Studio Sztuki
Studio Sztuki

01-552 Warszawa

Pl. Inwalidów 10

tel.:

22 869 90 16, 731 788 299

Lista Kierunków Szkoły Policealne
Dzienne Wieczorowe Zaoczne
Charakteryzacja i wizaż – 25 lat szkoły !
Projektowanie ubioru
Stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku

O Szkole...

Szkoła Studio Sztuki została wpisana do rejestru szkół niepublicznych jako pierwsza policealna szkoła artystyczna po wejściu w życie Ustawy o oświacie.

Logo nawiązuje do czapeczki legendarnego Stańczyka; „artystyczne” litery i czapka mądrego błazna miały podkreślać nasz stosunek do sztuki, do nauczanych zawodów. Sztuka, której uczymy, jest na użytek widza. Odbiorcy ma sprawiać przyjemność, ale również wzbudzać refleksję, sztuka ma prawo komentować rzeczywistość, czasem działać „podprogowo”, nie zawsze jest tylko przyjemnie. Rozpoczęła działalność od wydziału estradowego. Tworzenie artysty estradowego traktowaliśmy kompleksowo tzn. nie zapominaliśmy o oprawie plastycznej, wizerunku artysty. I okazało się,że to nam sprawia największą przyjemność i daje satysfakcję. I pozostaliśmy przy „plastycznej sztuce użytkowej” kreując postaci i przestrzeń wokół niej. Uczyliśmy charakteryzacji, stylizacji, wizażu, stylizacji fryzur, projektowania mody, fotografii artystycznej, kreacji przestrzeni- dekorowania wnętrz, grafiki komputerowej. Zawsze kierowaliśmy się zasadą ciągłego doskonalenia i rozwoju zakładając, że nauczanie zawodu musi wychodzić naprzeciw potrzebom rynku pracy. Dlatego uczymy praktycznie poprzez ćwiczenia, ciągle doskonalimy programy nauczania, staramy się zapewniać wszelkie dostępne narzędzia pracy, a grono nauczycieli wyszukujemy wśród praktykujących artystów – specjalistów w swojej dziedzinie i proponujemy, aby uczyli tego co najbardziej lubią. To, co sprawia przyjemność nauczycielom i skłania ich do rozwoju, mamy nadzieję udziela się uczniom.Udało nam się wpisać w historię szkolnictwa artystycznego nie tylko jako pierwsza niepubliczna szkoła artystyczna, ale również poprzez udane starania Dyrektor szkoły o formalne istnienie zawodu stylisty. Wpierw udało jej się „dopiąć” stylizację do zawodu charakteryzatora i stąd kształcenie w zawodzie plastyk specjalizacja charakteryzacja i stylizacja. Od 1 września 2014 r. nareszcie formalnie (rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 lipca 2014 r.) jest „samodzielna” specjalizacja: Stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku. Autorką podstaw programowych jest Dyrektor Danuta Konarzewska. Jest też autorką podstaw programowych dla specjalizacji Charakteryzacja i wizaż. Nie bez powodu; nie było przed Studio Sztuki żadnej szkoły uczącej charakteryzacji (i wizażu) z uprawnieniami szkoły publicznej z tak szeroką, dostosowaną do potrzeb zawodu ofertą programową.


Studio Sztuki wprowadziło długie pędzle do makijażu, konsultowało kosmetyki kolorowe dla potrzeb firm je produkujących. Międzynarodowa firma Kryolan produkowała w Berlinie na nasze zamówienia palety korektorów i tłustych kolorowych cieni (pomadek) – zostały w ofercie firmy do dzisiaj, Firma Inglot na nasze prośby i sugestie zaczęła pakować produkty w palety. Wcześniej takie palety były traktowane wyłącznie jako testery. To nasza szkoła wprowadziła standard wyposażenia pracowni w niezbędne do nauczania profesjonalne produkty i podręczniki, na początku sprowadzane z całego świata. Kiedy okazało się, że nie ma na świecie, a brakuje podręcznika historii fryzur, to go wydaliśmy. Książka „Historia fryzur” z historią kostiumu, dodatków i makijażu jest dziełem nauczycieli naszej szkoły i ilustrowana pracami powstałymi w szkole. Zostaliśmy docenieni przez Bibliotekę Jagiellońską, wydawców i inne szkoły; książka jest cenionym podręcznikiem w szkołach charakteryzacji, wizażu, szkołach fryzjerskich w całym kraju. Korzystają z niej znani i cenieni styliści fryzur. Przez wiele lat organizowaliśmy pokazy prac słuchaczy wszystkich kierunków łącząc je scenariuszem we wspaniałe widowiska. Najbardziej niezapomniane to pokazy z wystawami w Teatrze Wielkim i na Krakowskim Przedmieściu. Zawsze gromadziły kilkaset widzów.

Obecnie nasi widzowie wymusili na nas przeniesienie się w przestrzeń internetu. Mamy osobny kanał na YouTube. Także nasz fanpage na Facebooku pełen jest bieżących prac. Studio Sztuki zaczynało działalność z ośmioma słuchaczkami, by w latach siedziby na ul.gen. J. Zajączka 7 w Warszawie pracować z dwustu pięćdziesięcioma. Od 2011 r. siedziba mieści się na Pl. Inwalidów 10, gdzie nie mamy tyle przestrzeni co na Zajączka, ale odtworzyliśmy ukochany artystyczny klimat z siedziby na ul. Felińskiego 15. Tak, wszystkie siedziby oprócz pierwszej w Teatrze na Woli znajdowały się na Starym Mieście (Rynek Starego Miasta 2 i ul. Świętojerska) są na Żoliborzu Oficerskim, idealnie położonym komunikacyjnie – centralnie w Warszawie i sprzyjającemu artystycznemu rozwojowi. Z dużą satysfakcją nadal uczymy charakteryzacji i wizażu, stylizacji, projektowania ubioru i grafiki komputerowej (obecnie prawidłowa nazwa specjalizacji to: publikacje multimedialne). Myślimy o powrocie do nauczania dekorowania wnętrz. Uczymy w małych grupach, nadal stawiamy na tutoring, czyli indywidualne podejście do słuchacza, na profesjonalizm nauczycieli-praktyków i wyposażenie.
Zapraszamy !

Zasady rekrutacji

Rekrutacja 2019/2020 trwa!
Mamy (niestety) ograniczoną liczbę miejsc .

Należy złożyć osobiście (Studio Sztuki, ul. Pl. Inwalidów 10, 01-552 Warszawa) następujące dokumenty:

 • podanie (kartę przyjęcia) z podstawowymi danymi osobowymi
 • 3 zdjęcia (w tym jedno na kartę przyjęcia)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości (odpis lub poświadczoną kopię)
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie plastyk
 • opłacić wpisowe

 • W ciągu roku szkolnego zapraszamy na nieodpłatne konsultacje (należy umówić się telefonicznie).

  Matura w artystycznych szkołach policealnych, w studium plastycznym nie jest wymagana.

  Oceny maturalne nie decydują o przyjęciu do szkoły.

  Osoby zdecydowane prosimy o jak najszybsze wpłacanie wpisowego w kasie szkoły lub na konto: BZ WBK S.A. 92 1090 1030 0000 0000 0401 5413 w celu zarezerwowania miejsca w wybranej grupie. Osoby niepracujące mogą starać się o refundację kosztów kształcenia.

  Telefon – „zielona linia” Urzędu Pracy: 19524

  Zapraszamy osobiście do odwiedzenia szkoły i obejrzenia prac uczniów, którzy czasami nie wierzyli, że są tacy zdolni.

  Ty także wszystkiego się nauczysz. Zrealizujesz marzenia.
  Szkoła jest otwarta dla zwiedzających w godzinach pracy sekretariatu (bez piątków).