Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Medyczna Szkoła Policealna nr 2

Szkoła policealna

Galeria Medyczna Szkoła Policealna nr 2
Galeria Medyczna Szkoła Policealna nr 2
Galeria Medyczna Szkoła Policealna nr 2
Galeria Medyczna Szkoła Policealna nr 2
Galeria Medyczna Szkoła Policealna nr 2
Galeria Medyczna Szkoła Policealna nr 2
Galeria Medyczna Szkoła Policealna nr 2
Galeria Medyczna Szkoła Policealna nr 2
Galeria Medyczna Szkoła Policealna nr 2
Galeria Medyczna Szkoła Policealna nr 2
Medyczna Szkoła Policealna nr 2

02-517 Warszawa

ul. Rakowiecka 23

tel.:

22 849 45 12

Lista Kierunków Szkoły Policealne
Dzienne Wieczorowe Zaoczne
Technik Farmaceutyczny
Technik Masażysta

O Szkole...

Od 01 września 2013 r. Uchwałą Nr 123/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2013 r. utworzono Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie oraz Szkołę Policealną dla Dorosłych w Warszawie. W skład Zespołu wchodzą: Medyczna Szkoła Policealna Nr 2 w Warszawie oraz Szkoła Policealna dla Dorosłych w Warszawie.
Medyczna Szkoła Policealna nr 2 od czerwca 2017 r. rozpoczyna się rekrutację na dwa kierunki: technik farmaceutyczny (klasy w systemie porannym i popołudniowym) oraz technik masażysta (klasy w systemie porannym i popołudniowym).
Technik Masażysta - charakterystyka zawodu
Technik masażysta w swojej pracy pomaga ludziom w różnym stanie zdrowia wykonując różne formy i techniki masażu. Profesjonalnie przygotowujemy do masażu klasycznego, segmentarnego, limfatycznego i relaksacyjnego.
Technik Farmaceutyczny - charakterystyka zawodu
Technik Farmaceutyczny osoba zajmująca się zawodowo pracą w aptece oraz przemyśle farmaceutycznym, daje duże możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą. Oferujemy profesjonalne przygotowanie z zakresu receptury, analizy, działania i zastosowania leków.
Wymagane dokumenty przyjęcia:
• Podanie (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej wypełniony drukowanymi literami);
• Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej;
• Kserokopia dowodu osobistego;
• Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie wystawia sekretariat w chwili składania pozostałych dokumentów);
• Dwa zdjęcia (podpisane).