Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Futura Szkoła Policealna

Szkoła policealna

Galeria Futura Szkoła Policealna
Galeria Futura Szkoła Policealna
Galeria Futura Szkoła Policealna
Galeria Futura Szkoła Policealna
Galeria Futura Szkoła Policealna
Galeria Futura Szkoła Policealna
Galeria Futura Szkoła Policealna
Galeria Futura Szkoła Policealna
Galeria Futura Szkoła Policealna
Galeria Futura Szkoła Policealna
Futura Szkoła Policealna

31-001 Kraków

ul. Grodzka 25/2

tel.:

(12) 422 21 52

Lista Kierunków Szkoły Policealne
Dzienne Wieczorowe Zaoczne
Turystyka
Eksploatacja portów i terminali
Drogownictwo
Drogi i mosty
Budownictwo
BHP
Transport kolejowy
Telekomunikacja
Produkcja filmowa i telewizyjna
Elektronika
Fryzjerstwo
Kosmetyka
Spedycja
Logistyka
Agroturystyka - Turystyka wiejska
Technik Technologii Żywności
Kelner
Hotelartwo dla Obcokrajowców
Hotelarstwo dla obcokrajowców
Kucharz (KKZ)
Papiernictwo
Optyka
Mechatronika
Ochrona środowiska (KKZ)
Florystyka
Architektura krajobrazu (KKZ)
Sprzedaż
Prawo i Administracja
Handel
Finanse i Rachunkowość
Ekonomia
Opiekun medyczny
Opiekun osoby starszej
Asystent osoby niepełnosprawnej
Mechanika
Informatyka
Geologia
Geodezja
Fototechnika
Elektryka
Opiekunka środowiskowa
Opiekun w domu pomocy społecznej
Archiwista

O Uczelni

Szkoły Futura powstały jako nowoczesna alternatywa dotychczas istniejących placówek kształcenia dla osób dorosłych. To co nas wyróżnia to:
NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU
Ponad 120 kierunków kształcenia tworzy największą na rynku ofertę pośród szkół i placówek edukacyjnych oraz najszerszą perspektywę na zdobycie zawodu i wymarzonej pracy.
WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA
• Zespół Wykładowców tworzą ludzie z wieloletnią praktyką zawodową, przygotowaniem pedagogicznym oraz wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Zespołem Wykładowców zarządza Dyrektor Szkół Futura, który dba o najwyższą jakość kształcenia, realizację programów nauczania zgodnie z najwyższymi standardami i wymogami MEN
• Uczymy wg najnowszych programów nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz programów autorskich przygotowanych zgodnie z obecnymi wymogami rynku pracy
• Zajęcia odbywają się w szkołach położonych w centrum miasta, tak aby każdy Słuchacz mógł łatwo dotrzeć do szkoły. Zajęcia praktyczne prowadzimy w specjalistycznych pracowniach, warsztatach szkolnych, laboratoriach, salonach i klinikach
• Praktyki zawodowe załatwiamy dla każdego słuchacza indywidualnie po zapoznaniu się z jego oczekiwaniami dotyczącymi najdogodniejszego terminu i godzin realizacji praktyk oraz najbliższego rejonu zamieszkania lub miejsca pracy .
NOWOCZESNOŚĆ I DOSKONAŁA KOMUNIKACJA ZE SŁUCHACZEM
Wyróżnia nas nowoczesne podejście do nauczania, bieżąca, ułatwiająca naukę komunikacja ze słuchaczem za pośrednictwem sms i mail. Nasi słuchacze otrzymują bezpłatny elektroniczny dostęp do materiałów z każdych zajęć.

Oddziały

Futura Edukacja jest organem prowadzącym szkół i placówek w Warszawie i Lublinie, Płocku, Krakowie i Olsztynie. Szkoły i placówki Futura są wpisane do ewidencji placówek niepublicznych właściwego UM. Wszystkie prowadzone w danym mieście Szkoły Policealne Futura, Licea Ogólnokształcące i Gimnazja, uzyskały pozytywną opinię Kuratorium Oświaty i tym samym uzyskały uprawnienia szkół publicznych.
Oddziały Futura Edukacja znajdują się w centrum miasta. Również zającia edukacyjne prowadzone są w doskonale wyposażonych szkołach publicznych położonych w śródmieściu.
ODDZIAŁY:
Warszawa, Lublin, Płock, Kraków, Olsztyn

Kadra

Zespół Wykładowców tworzą ludzie:
• z wieloletnią praktyką zawodową
• przygotowaniem pedagogicznym
• wysokimi kwalifikacjami zawodowymi
Zespołem Wykładowców zarządzają Dyrektorzy Szkół Futura, których zadaniem jest dbałość o najwyższą jakość kształcenia i realizację programów nauczania zgodnie ze standardami i wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wszyscy Wykładowcy w Szkołach Futura spełniają wymogi zapisane w ustawie o systemie oświaty.

Rekrutacja

7 x FUTURA
Chcesz szybko zdobyć wymarzony zawód, dokształcić się lub przekwalifikować, zapisz się do jednej z Policealnych Szkół Futura. Każda z 7 Szkół Policealnych Futura specjalizuje się w kształceniu w konkretnej dziedzinie, co wpływa na najwyższą jakość kształcenia potwierdzoną opiniami nadzorujących szkołę urzędów. Wybierz szkołę, która najlepiej pasuje do Ciebie i kierunek który Cię najbardziej interesuje!
Szkoły Policealne prowadzone przez Futura Edukacja:
Futura Uroda - Policealna Szkoła dla dorosłych
Futura Biznes - Policealna Szkoła dla dorosłych
Futura Ekologia - Policealna Szkoła dla dorosłych
Futura Inżynieria - Policealna Szkoła dla dorosłych
Futura Gastronomia - Policealna Szkoła dla dorosłych
Futura Opieka Społeczna - Policealna Szkoła dla dorosłych
Futura Transport i Turystyka - Policealna Szkoła dla dorosłych
WSZYSTKIE SZKOŁY POLICEALNE FUTURA MAJĄ UPRAWNIENIA SZKÓŁ PUBLICZNYCH
WYMAGANE DOKUMENTY
• Oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
• 3 zdjęcia
Jak można się zapisać?
OSOBIŚCIE - Odwiedź nas w Biurze Szkoły
TELEFONICZNIE - Zadzwoń do oddziału w Twoim mieście
PRZEZ INTERNET - Zapisz się on-line
SMS - Wyślij sms pod numer 4777 z hasłem FUTURA ( całkowity 0 zł)
WAŻNE!
• Czas trwania nauki: od 1 do 2 lat, tj.od 2 do 4 semestrów
• Forma zajęć; system zaoczny, co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę
• Dokument po zakończeniu nauki: świadectwo z tytułem TECHNIKA na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz dyplom Europass honorowany w UE
• Egzamin zawodowy OKE
• Zaświadczenia do ZUS, KRUS, WKU wydawane są w Futurze za darmo już przy zapisie
• Legitymacja uprawniająca do zniżek MPK, PKP, MZA
• Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych - decyduje kolejność składania zgłoszeń! 0 formalności
• Praktyki zawodowe: w renomowanych firmach. Praktyki załatwiamy indywidualnie dla każdego słuchacza.
Rejestracja ON-LINE
SŁUCHACZE KAŻDEJ SZKOŁY POLICEALNEJ FUTURA OTRZYMUJĄ MATERIAŁY Z KAŻDYCH ZAJĘĆ w FORMIE ELEKTRONICZNEJ.