Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

AP Edukacja

- Kraków

ul. Szewska 14

phone
tel.:

12 423-27-85

ikonka email do uczelni

krakow@apedukacja.pl

Lista Kierunków Szkoły Policealne
Dzienne Wieczorowe Zaoczne
TECHNIK ŻYWIENIA I GOSPODARSTWA DOMOWEGO
TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
RENOWATOR ZABYTKÓW
REKLAMA I MULTIMEDIA
TECHNIK PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ
TECHNIK PRAC BIUROWYCH
TECHNIK PRAC BIUROWYCH
TECHNIK POLIGRAFII
TECHNIK ADMINISTRACJI
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
TECHNIK OPTYK
OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
TECHNIK ROLNIK
TECHNIK SPEDYTOR
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK WŁÓKIENNICZYCH WYOBÓW DEKORACYJNYCH
TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH
TECHNIK URZĄDZEŃ AUDIOWIZUALNYCH
TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI
TECHNIK TECHNOLOGII SZKŁA
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY
TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA
TECHNIK TECHNOLOGII CERAMICZNEJ
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
TECHNIK OGRODNICTWA
FLORYSTA
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
TECHNIK ELEKTRYK
TECHNIK ELEKTRONIK
TECHNIK EKONOMISTA
TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH
TECHNIK BUDOWY DRÓG
TECHNIK BHP
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK ANALITYK
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
FOTOTECHNIK
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA
MECHATRONIK
TECHNIK MECHANIK
TECHNIK LOGISTA
KUCHARZ
KRELNER/BARMAN
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK INFORMACJI NAUKOWEJ
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK HANDLOWIEC
TECHNIK GEODETA
TECHNIK ADMINISTRACJI