Akademia Leona Koźmińskiego

Warszawa

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

03-301 Warszawa

ul. Jagiellońska 57/59

Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów

W TRAKCIE STUDIÓW UZYSKUJESZ WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE M.IN. Z ZAKRESU:

• komunikacji społecznej oraz tradycyjnych i nowych mediów
• tworzenia i analizy informacji, technologii informacyjnych i komunikacyjnych
• badań socjologicznych Internetu i społeczeństwa informacyjnego
• socjologii organizacji, przedsiębiorczości i biznesu
• kultury popularnej i konsumpcji
• roli mediów w kryzysach
• metodologii i metod badań społecznych oraz diagnozy socjologicznej

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Po ukończeniu programu socjologia biznesu i mediów można podjąć pracę:

• agencje reklamowe
• media tradycyjne i cyfrowe
• firmy internetowe
• ośrodki badawcze, szkoleniowe i konsultingowe
• organizacje nowej gospodarki, stosujące najnowsze techniki komunikacyjne
• administracja rządowa i samorządowa
• organizacje pozarządowe