Akademia Leona Koźmińskiego Finanse i rachunkowość

Warszawa

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

03-301 Warszawa

ul. Jagiellońska 57/59

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Finanse i rachunkowość
Cena za semestr od 4800zł od od od 4800zł

    - zakres Audyt i kontrola zarządcza w biznesie

    - zakres Bankowość oraz strategie inwestycyjne

    - zakres Finanse i bankowość

    - zakres Finanse przedsiębiorstw

    - zakres Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

    - zakres Rachunkowość, finanse i skarbowość

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 5300 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 4800 semestr

Finanse i rachunkowość

W TRAKCIE STUDIÓW UZYSKUJESZ WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE M.IN. Z ZAKRESU:

• podstawowych mechanizmów ekonomicznych na szczeblu mikro- i makroekonomicznym oraz prawidłowości funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji finansowych w warunkach gospodarki wolnorynkowej
• oceny aktualnej oraz przyszłej kondycji finansowej i pozycji rynkowej podmiotów gospodarczych
• przepisów prawa i ich odniesienia do praktyki gospodarczej
• norm zawodowych i etycznych, stosowanych przy rozwiązywaniu problemów z zakresu finansów i rachunkowości
• zasad i standardów rachunkowości, zarówno krajowych, jak i zagranicznych i międzynarodowych
• księgowania operacji gospodarczych, sporządzania i interpretowania sprawozdań finansowych i formułowania użytecznych wniosków
• projektowania efektywnych systemów rachunkowości w każdej jednostce oraz oceny efektywności systemów rachunkowości stosowanych w różnych podmiotach
• wdrażania sposobów poprawy kondycji finansowej każdej jednostki, jej restrukturyzacji i sanacji
• dokonywania trafnego wyboru najkorzystniejszych źródeł finansowania działalności
• identyfikacji rodzajów ryzyka w działalności gospodarczej, jego pomiaru i zarządzania
• wyboru odpowiedniej dla danych warunków strategii podatkowej
• prowadzenia własnej działalności gospodarczej

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość można podjąć pracę:

• w każdej komórce organizacyjnej instytucji lub przedsiębiorstwa, mającej do czynienia z szeroko rozumianą rachunkowością finansową i menedżerską, w tym m.in. w departamentach planowania i budżetowania
• w biurze (także własnym) świadczącym usługi w zakresie rachunkowości i doradztwa podatkowego i prawnego, obsługującym korporacje oraz małe firmy, jednostki non profit oraz instytucje finansowe, a także budżetowe
• w banku centralnym, bankach komercyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, biurach maklerskich, a także w podmiotach z tymi instytucjami współpracujących
• w administracji publicznej, firmach użyteczności publicznej, przedsiębiorstwach produkcyjnych – w działach nadzoru, kontroli i audytu