Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Czy studia magisterskie są przepustką do dobrej pracy?Współczesny rynek pracy stawia przed pracownikiem inne wyzwania, niż jeszcze kilka lat temu. Oprócz wiedzy i doświadczenia liczy się często zaradność, umiejętność pracy w grupie i zarządzania czasem. Wyższe wykształcenie nie zawsze jest obligatoryjnym warunkiem do podjęcia dobrze płatnej pracy. Statystyki pokazują jednak, że spośród dwojga kandydatów o podobnych kwalifikacjach pracodawcy chętniej wybierają osoby z wyższym wykształceniem. Zatem czy warto ukończyć studia magisterskie?

Coraz więcej magistrów


Według statystyk GUS, w dniu 30 listopada 2017 r. w polskich szkołach wyższych studiowało 1 291,9 tys. osób, w tym 75,1 proc. w szkołach publicznych. Dyplom ukończenia szkoły wyższej w roku akademickim 2016/2017 otrzymało 387,5 tys. absolwentów, tj. o 6,3% więcej niż rok wcześniej. Mimo, że coraz częściej mówi się o braku wymiernych korzyści z ukończenia studiów wyższych, chętnych do uzyskania tytułu magistra wciąż nie brakuje.


Dla kogo studia magisterskie?


Studia II stopnia to propozycja dla osób, które zdobyły już tytuł licencjata i chcą kontynuować dalszą naukę. Co ważne, system boloński umożliwia studentom zmianę kwalifikacji zawodowych już po ukończeniu I stopnia studiów. Oznacza to, że student, który uzyskał tytuł licencjata z historii, może zmienić swoje kwalifikacje i ukończyć studia magisterskie z zarządzania. Ważne, że tytułów magistra można uzyskać kilka. Daje to o wiele więcej możliwości rozwoju osobom, od których wymaga się elastyczności zawodowej i rzetelnej wiedzy, którą można zdobyć na studiach magisterskich chociażby w Grupie Uczelni Vistula (https://www.vistula.edu.pl).


Konkurencyjność na rynku pracy


W dzisiejszych realiach kolejne dziedziny nauki podlegają nieustannemu rozwojowi. Powstają też zupełnie nowe, niespotykane wcześniej stanowiska pracy. Z tego powodu rynek wymaga od pracowników przede wszystkim umiejętności dostosowywania się do jego potrzeb. Wystarczy wspomnieć, że wiedza nabyta 10 lat temu, w wielu dziedzinach jest już nieaktualna. Ponadto, w wielu dziedzinach zmieniają się również przepisy, a nawet mentalność społeczeństwa. Wszystkie te czynniki mają duży wpływ na konieczność ciągłego aktualizowania informacji.


Wyróżnić się z tłumu


W dzisiejszych czasach tytuł magistra nie jest dla pracodawcy już niczym nadzwyczajnym. Mimo tego, spośród kandydatów walczących o jedno stanowisko, bardziej wiarygodna będzie osoba o udokumentowanych kwalifikacjach. Mogą to być ukończone studia bądź certyfikaty potwierdzające udział w rozmaitych kursach. Dlaczego? Ponieważ świadczy to o istnieniu pożądanych cech u kandydata. Pracownik, który stawia na rozwój, pogłębia swoją wiedzę lub rozszerza ją o zagadnienia pokrewne, nosi znamiona osoby otwartej, dobrze odnajdującej się w nowych realiach.


Wymagania zawodowe


Mimo że ukończenie studiów II stopnia i uzyskanie tytułu magistra nie gwarantuje zdobycia rzetelnej wiedzy, bardzo często umożliwia aplikowanie na wymarzone stanowiska pracy. Zdarza się bowiem, że choć kandydat wykazał się dużym doświadczeniem i potwierdził nabyte kompetencje, to z uwagi na brak świadectwa ukończenia studiów zostaje odrzucony. Dzieje się tak dlatego, że dla wielu pracodawców zdobycie tytułu magistra to wciąż niezbędne minimum i wyznacznik kwalifikacji zawodowych.


Data publikacji: 24.01.2019
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły