Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (WST)

40-555 Katowice

ul. Rolna 43

ikonka telefon do uczelni
tel.:

32 202 50 34

fax.:

32 202 50 34

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

02-353 Warszawa

ul. Szczęśliwicka 40

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 589-36-00, 22 658-00-69

fax.:

22 658-11-18

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się
Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
Neuropsychologia kliniczna
Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej
Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji
Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
Edukacja integracyjna i włączająca
Kształcenie Muzyczno-Ruchowe (taniec-rytmika orffowska-choreoterapia)
Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością
Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja
Mediacja sądowa i pozasądowa
Metodyka wczesnego nauczania języka obcego
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
Psychologia Kliniczna Chorób Somatycznych
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych
Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego
Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną z elementami terapii zajęciowej
Socjoterapia
Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego
Studium coachingu
Terapia Pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori
Terapia Pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie - w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami oraz Wspieranie ich Rodzin
Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi
Wspomaganie rozwoju dzieci (0-5) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach
Zaawansowana grafika komputerowa i multimedialna
Zarządzanie w systemie oświaty
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej
Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna
Grafika Komputerowa i Multimedialna
Logopedia
Pedagogika Resocjalizacyjna z elementami neopenologii
Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa
Rehabilitacja Wzroku Słabowidzących
Surdopedagogika
Plastyka w Szkole Podstawowej
Tyflopedagogika
Usprawnianie Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne