Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w Opolu

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w Opolu

45-372 Opole

ul. Augustyna Kośnego 72

ikonka telefon do uczelni
tel.:

77 401 94 44 01, -02, -03

fax.:

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

02-353 Warszawa

ul. Szczęśliwicka 40

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 589-36-00, 22 658-00-69

fax.:

22 658-11-18

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ

Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się

Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe

Edukacja dla bezpieczeństwa

Neuropsychologia kliniczna

Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

53-609 Wrocław

ul. Fabryczna 29 - 31

ikonka telefon do uczelni
tel.:

71 376 23 70

fax.:

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ

Socjoterapia, trening i psychoedukacja dzieci i młodzieży NOWOŚĆ

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz Zespołem Aspergera NOWOŚĆ

Przemysł i Logistyka przyszłości z Industry 4.0 - informatyzacja, automatyzacja, wirtualizacja produkcji

Business Intelligence i Information Management NOWOŚĆ

Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

81-103 Gdynia

ul. Inż. Jana Śmidowicza 69

ikonka telefon do uczelni
tel.:

58 626-27-94

fax.:

58 625-38-83

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ

Zamówienia publiczne(Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich)

Zarządzanie kryzysowe (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich)

Zarządzanie logistyką (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich)

Nawigacja satelitarna (Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego)

Hydrografia (Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego)

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Aktualności z Polski