Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni

81-332 Gdynia

ul. Śląska 35/37

ikonka telefon do uczelni
tel.:

58 305 47 43

fax.:

58 323 89 25

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Doradztwo Zawodowe z Elementami Coachingu
Oligofrenopedagogika – Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Resocjalizacja i Socjoterapia
Usługowe Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych
Akademia Coachingu poziom I
Akademia Coachingu poziom II
Akademia Trenera
Akademia Trenera – poziom II
Analityk Finansowy
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Doradca Podatkowy – przygotowanie do egzaminu państwowego
Lean Sigma Academy Quality Service Group: Lider Lean Manufacturing i Six Sigma Green Belt
Nowoczesny Marketing – z certyfikatem Franklin University
Podatki i Doradztwo Podatkowe
Pomoc Psychologiczna
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Prawo w Biznesie
Profesjonalne Zarządzanie Biurem - z certyfikatem Franklin University
Prowadzenie E-biznesu
Przygotowanie Pedagogiczne
Psychologia w Biznesie – z certyfikatem Franklin University
Public Relations i Kreowanie Wizerunku Medialnego
Rachunkowość i Controlling Finansowy
Sprzedaż i Negocjacje Handlowe - z certyfikatem Franklin University
Studia Menedżerskie
Transport i Spedycja
Turystyka Uzdrowiskowa, SPA & Wellness
Tłumaczenia Ekonomiczno – Prawne w Biznesie - język angielski, niemiecki
Wycena Nieruchomości
Zakupy w Biznesie
Zamówienia Publiczne
Zarządzanie i Promocja Jednostki Oświatowej
Zarządzanie Nieruchomościami
Zarządzanie Projektem
Zarządzanie Systemami Logistycznymi
Zarządzanie w Bankowości
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Kadry i Płace
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Specjalista HR

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej

02-353 Warszawa

ul. Szczęśliwicka 40

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 589-36-00, 22 658-00-69

fax.:

22 658-11-18

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się
Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
Neuropsychologia kliniczna
Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej
Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji
Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
Edukacja integracyjna i włączająca
Kształcenie Muzyczno-Ruchowe (taniec-rytmika orffowska-choreoterapia)
Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością
Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja
Mediacja sądowa i pozasądowa
Metodyka wczesnego nauczania języka obcego
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
Psychologia Kliniczna Chorób Somatycznych
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych
Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego
Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną z elementami terapii zajęciowej
Socjoterapia
Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego
Studium coachingu
Terapia Pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori
Terapia Pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie - w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami oraz Wspieranie ich Rodzin
Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi
Wspomaganie rozwoju dzieci (0-5) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach
Zaawansowana grafika komputerowa i multimedialna
Zarządzanie w systemie oświaty
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej
Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna
Grafika Komputerowa i Multimedialna
Logopedia
Pedagogika Resocjalizacyjna z elementami neopenologii
Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa
Rehabilitacja Wzroku Słabowidzących
Surdopedagogika
Plastyka w Szkole Podstawowej
Tyflopedagogika
Usprawnianie Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

70-491 Szczecin

al. Wojska Polskiego 128

ikonka telefon do uczelni
tel.:

91 422 58 58,

fax.:

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Zarządzanie projektami
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja
Akademia rozwoju osobistego
Akademia trenera biznesu
Aplikacje internetowe i mobilne (on-line i blended learning)
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej ( 3 semestry)
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
Bibliotekoznawstwo
Coaching i facylitacja w biznesie
Coaching i facylitacja w edukacji
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo zawodowe i edukacyjne
E-COMMERCE
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera
Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Aspergera
Grafika komputerowa i multimedia
Hotelarstwo i usługi turystyczne
HR Business Partner
HR Manager
Kadry i płace
Kompetencje lidera w edukacji
Lean management
Lean Six Sigma- Optymalizacja procesów
Logistyka w biznesie
Logopedia (4 semestry)
Matematyka i informatyka- nauczanie drugiego przedmiotu
Mediacje
Menedżer social media. Budowanie marki przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych
Menedżer turystyki medycznej
Nauczyciel wspomagający- kształcenie integracyjne
Neuroedukacja
Neurologopedia
Organizacja i zarządzanie oświatą
Podatki i doradztwo podatkowe
Podyplomowe studium dla doktorantów
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Przygotowanie pedagogiczne
Psychodietetyka
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
Psychologia sprzedaży i marketingu
Psychologia w zarządzaniu organizacjami – Certyfikat Franklin University
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość od podstaw
SAP- zintegrowane systemy informatyczne
Specjalista HR
Studia menadżerskie z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej
Studia menedżerskie z modułem menedżera jednostek hotelowych, SPA i wellness
Studia menedżerskie z modułem zarządzania innowacjami
Studia menedżerskie z modułem zarządzania marką firmy
Studia menedżerskie z modułem zarządzania sprzedażą
Studia menedżerskie z modułem zarządzania strategicznego
Tester oprogramowania
Transport i spedycja
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej
Wycena nieruchomości
Zamówienia publiczne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy
Zarządzanie finansami i controlling
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi- online
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie projektami IT

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

87-100 Toruń

ul. Młodzieżowa 31a

ikonka telefon do uczelni
tel.:

56 66 09 212, 56 66 09 211

fax.:

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika szkolna z psychopedagogiką kreatywności
Surdopedagogika
Terapia pedagogiczna z areterapią
Tyflopedagogika
Wczesne wspomagania rozwoju dziecka z elementami integracji sensoryczej
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami
Aplikacje internetowe i mobilne
Negocjacje i mediacje w biznesie
Analityk finansowy
Akademia menedżera sprzedaży
Akademia lean leadera
Zaawansowane zarządzanie programami i projektami
ZZL dla menedżerów
Bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy
Zarządzanie jakością
Zamówienia publiczne
Zarządzanie produkcją
Logopedia
Opiekun osób starszych
Zintegrowane systemy informatyczne - SAP ERP
Studia kwalifikacyjne w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Psychologia w biznesie
Wycena nieruchomości
Akademia trenera biznesu
Coaching
Doradztwo zawodowe i coaching kariery
Kadry i płace w praktyce
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
Logistyka w biznesie
Nowoczesny marketing
Rachunkowość w praktyce
Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna
Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej
Terapia pedagogiczna i socjoterapia
Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką
Zakupy w biznesie
Zarządzanie projektami
Akademia menedżera HR
Programista Front-End z Angular
Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia
Edukacja Montesori w przedszkolu i szkole
Menedżer w hotelarstwie
Oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Administracja samorządowa
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami
Akademia biznesu rodzinnego
Akademia Trenera Personalnego
Akademia Innowatora Educkacji
Architekt Rozwiązań IT w chmurze obliczeniowej
Blockchain dla menedżerów
Business Intelligence and Information Management
Coaching w edukacji
Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacji
Design thingking
Doradztwo zawodowe dla nauczycieli
Informatyka i zajęcia informatyczne dla nauczycieli
Logorytmika w pracy pedagogicznej
MASTER SALES - zarządzanie sprzedażą
Pedagogika opiekuńczo wychowawcza
Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w edukacji
Psychologia uzależnień
Transport i spedycja
Wycena przedsiębiorstwa
Akademia przywództwa
Coaching w edukacji
Edukacja i wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami
Event management
Executive marketing
HR business partner z controllingiem personalnym
Inspektor danych osobowych RODO
Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci
Język angielski w biznesie
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Neuroandragonika
Neurologopedia

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne