Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Fot.: www.freedigitalphotos.net


Podczas studiów podyplomowych na kierunku „zarządzanie zasobami ludzkimi” można nauczyć się między innymi tego, w jaki sposób obchodzić się z najcenniejszym kapitałem każdej firmy – personelem.

Najbardziej drogocennym kapitałem przedsiębiorstwa, i równocześnie największym firmowym potencjałem, jest personel. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim pozwala odpowiedzieć na pytania: „Jakie narzędzia zarządzania ludźmi stosować, aby rozwój pracowników szedł w parze z rozwojem firmy?”, „Jak stymulować pracowników, aby chcieli stale podnosić efektywność swojej pracy?”, a w końcu „Jak wydobyć pracowniczy potencjał i przełożyć go na zyski firmy?”. Dysponując taką wiedzą, można z powodzeniem tworzyć i wprowadzać do przedsiębiorstwa efektywną politykę personalną.

Tematykę zarządzania zasobami ludzkimi zgłębić można między innymi podczas studiów podyplomowych – program obejmuje bowiem najważniejsze obszary ZZL: poznanie nowoczesnych metod rekrutacji, zasady organizacji szkoleń, sposoby zarządzania motywacją, społeczne i psychologiczne reguły funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz związany z tym aspekt prawny.

Adresaci studiówStudia podyplomowe na kierunku „zarządzanie zasobami ludzkimi” przeznaczone są dla wszystkich osób, które chcą zdobyć lub udoskonalić swoje kompetencje związane z zarządzaniem personelem – pracowników i kierowników działów kadr; kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za zarządzanie czynnikiem ludzkim lub osób zainteresowanych podjęciem pracy na podobnych stanowiskach. Kandydaci powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia.

Organizacja studiów. OpłatyChętni do zdobywania nowych kwalifikacji mogą podjąć studia na wielu uczelniach państwowych, a także na uczelniach prywatnych. Zajęcia odbywają się podczas weekendowych zjazdów (najczęściej w piątki i soboty), zazwyczaj dwa razy w miesiącu, przez dwa semestry – tyle trwają bowiem całe studia. Koszt studiów różni się znacznie na poszczególnych uczelniach – wynosi od 1,4 tysiąca złotych do 3 tysięcy złotych za jeden semestr nauki. Większość uczelni umożliwia słuchaczom spłatę czesnego w systemie ratalnym (warunki ewentualnej spłaty należy ustalić podczas rekrutacji).

Pogram studiówPrzykładowy program studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi uwzględnia zajęcia – w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów – z następujących przedmiotów:
- rynek pracy;
- prawo pracy;
- trening asertywności;
- skuteczne negocjacje;
- role kierownicze we współczesnej organizacji;
- strategiczne zarządzanie zasobami międzyludzkimi;
- planowanie zatrudnienia;
- system rekrutacji pracowników;
- analiza pracy;
- system okresowych ocen pracowniczych;
- wartościowanie pracy;
- zakładowy system wynagradzania;
- zarządzanie szkoleniami;
- zintegrowane narzędzia oceny potencjału pracowników;
- planowanie karier;
- controlling personalny;
- seminarium dyplomowe.

RekrutacjaNabór na studia prowadzony jest – w zależności od uczelni – raz lub dwa razy do roku. Ma charakter otwarty, a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów, w skład którego wchodzi: podanie o przyjęcie na studia; odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia; kwestionariusz osobowy (lub CV); zdjęcia (format legitymacyjny); potwierdzenie wpłaty.


Red. B. Stachnik

Data publikacji: 08.10.2018