Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Psychologia sportu

Fot.: www.foter.com


Komu przyda się solidna porcja wiedzy z zakresu psychologii sportu (i dlaczego nie tylko trenerom)? Jaki jest cel studiów na takim kierunku studiów podyplomowych i jak przebiega rekrutacja? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w naszym artykule.

Nie od dziś wiadomo, że na sportowy sukces składa się przede wszystkim wytrwały trening; trening, który – jak często się powtarza – czyni mistrza. Nie jest jednak zaskoczeniem, że pomimo tej samej metody treningu, podobnych możliwości fizycznych i tego samego sprzętu, jeden sportowiec osiąga znakomite rezultaty, a drugi nie potrafi poczynić postępów. Kluczem do mistrzostwa nierzadko okazuje się – jak twierdzą specjaliści – umiejętność radzenia sobie z rywalizacją (i nieodzownie z nią związanymi zwycięstwem czy też przegraną) oraz ze stresem, a także odpowiednia motywacja, umiejętność wyznaczania sobie celów, konsekwencja w ich realizacji czy, jeśli trzeba, łatwość ich modyfikacji. Tymi aspektami treningu mentalnego zajmuje się właśnie psychologia sportu, której meandry zgłębić można w ramach studiów podyplomowych.

Cel studiówCelem studiów podyplomowych z zakresu psychologii w sporcie jest dostarczenie słuchaczom niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności, nieodzownych w kontakcie z osobami uprawiającymi sport, przede wszystkim zawodowo, ale nie tylko – także z pasjonatami, którzy wolne chwile spędzają na treningach. Ukończenie studiów podyplomowych sprzyja nie tylko rozwojowi osobistemu i podniesieniu kwalifikacji słuchaczy, ale również rozszerzeniu ich kompetencji zawodowych. Słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które nierzadko bywa kartą przetargową, gdy idzie o awans, a nieraz bodźcem do ukierunkowania działalności zawodowej.

Dla kogo „psychologia w sporcie”?Studia podyplomowe na kierunku „psychologia sportu” przeznaczone są nie tylko dla trenerów czy osób, które chciałyby zawodowo zająć się trenowaniem, ale także do samych zawodników sportowych, nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów sportów indywidualnych i zespołowych, fizjoterapeutów i masażystów zainteresowanych pracą w sporcie, pracowników klubów i związków sportowych oraz do wszystkich entuzjastów aktywnego trybu życia, którzy żywo interesują się sportem lub którzy zaangażowani są w działalność sportową. Adresatami studiów są również psychologowie, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę.

Organizacja studiów. OpłatyNauka na kierunku studiów podyplomowych „psychologia sportu” trwa – w zależności od wybranej uczelni – dwa lub trzy semestry. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym, podczas weekendowych zjazdów, których terminy ustalają z wyprzedzeniem poszczególne szkoły wyższe. Kierunek prowadzony jest przez uczelnie państwowe (np. Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu) oraz prywatne (np. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej).

Czesne za jeden semestr nauki waha się od 1,4 tysiąca złotych do 1,9 tysiąca złotych – opłatę za studia można jednak rozłożyć na raty (o szczegóły dotyczące takiej możliwości należy pytać w odpowiednim sekretariacie ds. studiów podyplomowych). Słuchacze muszą się także liczyć z opłatą rekrutacyjną lub tak zwanym „wpisowym”, które pobierane jest przez niektóre uczelnie.

Program studiówProgram studiów podyplomowych na kierunku „psychologia sportu” różni się na poszczególnych uczelniach, dlatego warto uważnie prześledzić ofertę wybranej szkoły wyższej, aby odpowiadał on, możliwie najdokładniej, oczekiwaniom kandydatów.

Oto przykładowy program studiów (realizowany w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy):
- psychologia społeczna;
- psychologia osiągnięć;
- trening mentalny;
- komunikacja w sporcie;
- biologiczne mechanizmy treningu sportowego i regeneracji;
- warsztat pracy: zawodnik – trener – psycholog;
- trening relaksacji;
- trening sportowy (do wyboru);
- praktyki studenckie.

Z uwagi na przedmiot studiów podyplomowych zajęcia prowadzone są nie tylko w formie wykładów, ale także – a raczej przede wszystkim – w formie ćwiczeń, warsztatów oraz treningów indywidualnych.

RekrutacjaRekrutacja na studia ma charakter otwarty, co znaczy, że ubiegać się o przyjęcie mogą wszystkie osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia. Kandydaci powinni skompletować wymagane dokumenty (oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy lub CV, fotografie w formacie legitymacyjnym, potwierdzenie lub deklarację wpłaty czesnego albo opłat rekrutacyjnych) i dostarczyć je do odpowiedniego sekretariatu w wyznaczonym terminie. Szczegółowy wykaz dokumentów wchodzących w skład aplikacji, a także termin jej złożenia, znaleźć można między innymi na stronie internetowej wybranej uczelni lub też kierunku.


Red. B. Stachnik

Data publikacji: 05.11.2018