Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Prawo pracyPrawo pracy to dziedzina szczególnie przydatna tym, którzy na co dzień trudnią się... zatrudnianiem. Jeżeli Twoja profesja wymaga znajomości prawa pracy, a nie masz za sobą studiów prawniczych, być może rozważasz studia podyplomowe w tym zakresie. Jeśli tak, dowiedz się więcej!

Studia podyplomowe cieszą się w ostatnich latach szczególnym zainteresowaniem absolwentów studiów wyższych – konkurencja na rynku pracy rośnie, a pracodawcy chętniej zatrudniają osoby wyspecjalizowane w danej dziedzinie. Edukacja podyplomowa stanowi często teoretyczne dopełnienie zdobytych doświadczeń zawodowych, uzupełnia bowiem praktyczną wiedzę pracownika.

W przypadku studiów podyplomowych dotyczących prawa pracy rzecz wygląda nieco inaczej. Są one nie tyle uzupełnieniem, ile punktem wyjścia do sprawnego poruszania się w tej tematyce. Zapis prawa bywa nierzadko niejasny, a w kodeksowych zawiłościach laik może zagubić się bez reszty. Dlatego wiedza przekazywana podczas studiów okazuje się prawdziwym skarbem – pozwala swobodnie korzystać z regulacji prawa pracy i skutecznie rozwiązywać problemy, z którymi przychodzi się mierzyć w obliczu niejednoznacznej litery prawa.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe z zakresu prawa pracy?Studia podyplomowe dotyczące prawa pracy – z uwagi na specyficzny zakres tematyczny – adresowane są przede wszystkim do tych osób, które na co dzień obcują z systemem zatrudniania. Sprawdzą się zatem zarówno w przypadku samych pracodawców, jak i osób zajmujących kierownicze stanowiska, pracowników działów HR i BHP, działów finansowo-księgowych, a także psychologów pracy.

Studia podyplomowe z zakresu prawa pracy odpowiadają nie tylko na potrzeby sektora prywatnego, sprawdzają się także w instytucjach sektora publicznego – wiedza zdobyta podczas studiów podyplomowych wspomaga między innymi działania pracowników administracji publicznej związane z realizacją usług rynku pracy.

Cel studiówCelem studiów jest przede wszystkim uaktualnienie i pogłębienie wiedzy w obszarze prawa pracy, przy równoczesnym uwzględnieniu norm europejskich oraz zmian, jakie w ostatnich latach zaszły w kodeksie pracy, a także w innych ustawach odnoszących się do systemu zatrudniania. Teoretyczna wiedza z zakresu prawa pracy pozwoli absolwentowi studiów podyplomowych skutecznie i prawidłowo rozwiązywać wszystkie problemy, jakie napotka w praktyce zawodowej.

Program studiówProgram studiów realizowany podczas studiów podyplomowych dotyczących prawa pracy uwzględnia z reguły zagadnienia odnoszące się do przedmiotu prawa pracy, specyficznych źródeł prawa pracy, poszczególnych norm prawa pracy i stosowania ich w praktyce, działalności i kompetencji związków zawodowych, powstawania i rozwiązywania stosunku pracy, rodzajów umów o pracę, rozkładu czasu pracy, wynagrodzenia, urlopów czy funduszu świadczeń socjalnych.

Jeżeli studia podyplomowe nawiązują zarówno do tematyki prawa pracy, jak i do tematyki zarządzania zasobami ludzkimi lub prawa ubezpieczeń społecznych, w programie pojawią się z pewnością także zagadnienia właściwe drugiej dziedzinie kierunkowej.

Organizacja studiów, opłatyStudia podyplomowe z zakresu prawa pracy trwają zazwyczaj dwa semestry i organizowane są w trybie zaocznym (zjazdy weekendowe, zwykle co dwa tygodnie). Można je podjąć w większości wyższych uczelni w kraju – między innymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Warszawskim czy Uniwersytecie Łódzkim.

Aby uzyskać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, należy zdać egzaminy uwzględnione w programie studiów (przeprowadzane najczęściej po zakończeniu każdego semestru) i obronić pracę dyplomową.

Koszt studiów wynosi od 3 tysięcy do 5 tysięcy złotych. Opłatę można z reguły wnosić w co najmniej dwóch ratach. Wysokość opłaty i możliwości płatności ratalnej określa wybrana uczelnia.

RekrutacjaRekrutacja na studia podyplomowe przebiega zazwyczaj w oparciu o kolejność zgłoszeń. Kompletna aplikacja powinna składać się między innymi z:
- podania;
- kwestionariusza osobowego;
- odpisu dyplomu studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich);
- dwóch fotografii legitymacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, terminu składania podań i wymaganych dokumentów można uzyskać w sekretariacie wybranej uczelni.

Red. Barbara StachnikData publikacji: 13.05.2019