Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Design Managment - zarządznie designem

Fot. http://www.freedigitalphotos.net


Marketing, zarządzanie to dziś jedne z najbardziej obleganych kierunków. Strategia każdej firmy opiera się na tych dwóch dziedzinach. Stworzenie odpowiedniego produktu, wykreowanie go i sprzedaż to nie lada sztuka. Oto studia, które pokazują, jak to zrobić najlepiej.

StudiaDesign Management to studia, które umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu praktycznego zarządzania firmą, jej marką od momentu wejścia danego produktu na rynek, aż po tworzenie całej strategii jego sprzedaży. Uczą kreatywnego myślenia i ukazują techniki, które pozwalają na lepszą sprzedaż danego produktu, a co za tym idzie na lepsze funkcjonowanie firmy. Ukazują najnowsze trendy, innowacje, techniki biznesowe, sposoby rozwiązywania problemów. Uczą zarządzania, organizacji , planowania i pozyskiwania inwestorów.

Kto może studiować Design Management?Studia te są przeznaczone dla osób, które posiadają już wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu i chciałyby ją uzupełnić. Kierunek ten jest dedykowany dyrektorom firm, kierownikom, menadżerom, pracownikom działu marketingu i reklamy, grafikom, projektantom.

Gdzie można studiować Design Management?Kierunek ten oferują zarówno publiczne, jak i prywatne uczelnie.
Warszawa – Szkoła Główna Handlowa, Instytut Wzornictwa Przemysłowego;
Łódź – Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania;
Poznań - Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa;

Tryb studiówDesign Management to studia podyplomowe, odbywają się w trybie niestacjonarnym (zaocznym). Czas trwania studiów to 2 semestry.

RekrutacjaPodstawowym warunkiem jest ukończenie studiów I lub II stopnia. Kandydatów czeka rozmowa kwalifikacyjna, na której przedstawiają własne prace i projekty.

PrzedmiotyProgram studiów realizowany jest z zakresu takich przedmiotów jak:
techniki marketingowe, proces kreowania nowego produktu wzorniczego, zarządzanie projektem, kreowanie marki, prawo, ekonomia.
Studia opierają się również na zajęciach praktycznych, które polegają na zaprojektowaniu produktu bądź usługi.

Egzamin końcowyEgzamin końcowy polega na stworzeniu własnego projektu oraz jego obronie przed komisją.
Każdy, kto ukończy Design Management otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

PracaAbsolwenci tego kierunku będą przygotowani do tworzenia strategii danej firmy i jej produktu. Uzyskane umiejętności pozwolą na lepsze i bardziej skuteczne zarządzanie firmą.
Studia te umożliwiają rozwój, zdobycie doświadczenia i przede wszystkim zdobycie lepszej pracy na samodzielnym stanowisku.

Data publikacji: 01.04.2019
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły