Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Controlling i audyt w przedsiębiorstwie

Fot. http://www.freedigitalphotos.net


Studia podyplomowe z audytu i controllingu to drzwi do sukcesu dla osób, dla których liczy się rozwój zawodowy i ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Stań się specjalistą w swojej dziedzinie!

Zarówno audyt, jak i controlling to działalność powszechnie obecna w jednostkach sektora finansów publicznych, w prywatnych przedsiębiorstwach i organizacjach. Studia podyplomowe z zakresu audytu i controllingu to zwykle drzwi do kariery dla wykwalifikowanych specjalistów, którzy pragną się rozwijać i zdobywać nowe kompetencje.

Studia podyplomowe dotyczące audytu i controllingu to najczęściej studia łączone, tzn. specjalizujące studentów równolegle w obu dziedzinach. Oferta dydaktyczna polskich uczelni uwzględnia jednak także takie studia podyplomowe, które dotyczą jednej z tych dwóch tematyk, sprofilowane dodatkowo pod kątem np. rachunkowości bądź funduszy unijnych (jak w przypadku audytu) albo pod kątem np. finansów przedsiębiorstw (jak w przypadku controllingu).

Audyt i controlling – wyspecjalizuj się w swojej dziedzinieJako że studia te dostępne są obecnie na niemal każdej uczelni wyższej oferującej studentom studia z zakresu zarządzania, administracji, prawa lub ekonomii, warto porównać poszczególne oferty m.in. ze względu na zróżnicowany program studiów.

Program studiów podyplomowych jest z reguły rozbudowany, ale ściśle dostosowany do wiodącej dziedziny studiów i różni się nieco na poszczególnych uczelniach. Dlatego kiedy decydujemy się
na konkretną jednostkę dydaktyczną, warto zapoznać się wcześniej z programem – po to, aby wybrać uczelnię oferującą najbardziej interesujące moduły przedmiotowe, sprofilowane pod kątem naszych oczekiwań.

Program studiówStudent studiów podyplomowych z zakresu audytu i controllingu będzie uczestniczył w zajęciach dotyczących bezpośrednio kierunkowych zagadnień (controlling strategiczny / operacyjny / finansowy / logistyczny itp. oraz audyt wewnętrzny), ale również w zajęciach poświęconych powiązanym z nimi tematom.

W zależności od tego, na którą uczelnię się zdecyduje, mogą to być m.in. takie przedmioty: podstawy zarządzania, podstawy ekonomii rynkowej, metody organizacji i zarządzania, zarządzanie projektami, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, elementy prawa gospodarczego i skarbowego, rachunkowość zarządcza, controlling i audyt kosztów, controlling i audyt personalny, zarządzanie strategiczne, kontrola skarbowa i podatkowa itp.

Dla kogo?Studia podyplomowe z zakresu audytu i controllingu kierowane są do absolwentów studiów wyższych (magisterskich, licencjackich albo inżynierskich), którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub wyspecjalizować się w zakresie funkcjonowania systemu controllingu oraz narzędzi w nim wykorzystywanych, a także audytu wewnętrznego zarówno w organizacjach publicznych,
jak i w prywatnych przedsiębiorstwach. Współczesny rynek pracy ceni sobie przede wszystkim specjalistów w danej dziedzinie, konsekwentnie rozwijających swoje umiejętności w danym kierunku.

Docelowa grupa słuchaczy takich studiów podyplomowych to najczęściej pracownicy działu kontroli zarządczej / controllingu, komórek audytu wewnętrznego; pracownicy firm consultingowych zorientowanych na audyt i kontrolę, a także pracownicy jednostek organizacyjnych, wykorzystujących w swojej działalności procedury oparte o audyt i controlling.

Nie ma znaczenia, czy słuchacze zatrudnieni są w jednostkach sektora finansów publicznych, urzędach centralnych, wojewódzkich czy samorządowych, w prywatnych przedsiębiorstwach lub
w firmach doradczych – audyt i kontrola towarzyszą wszelkim działaniom projektowych, ich weryfikacji i wspomaganiu.

Cel studiówDzięki odpowiednio skonstruowanemu programowi studiów podyplomowych, absolwent będzie
w kompetentny sposób zarządzał jednostkami sektora finansów publicznych, a także przedsiębiorstw prywatnych. Będzie również dysponował wiedzą na temat najnowszych metod kontroli zarządczej, jak i audytu wewnętrznego. Sprzyjają temu nie tylko wykłady teoretyczne, ale warsztaty, zajęcia praktyczne i analizy case studies, które pozwalają zgłębić mechanizmy audytu i controllingu.

Na wielu uczelniach studia podyplomowe dotyczące audytu i conrollingu prowadzone są w sposób, który umożliwi absolwentowi dalszy rozwój zawodowy i dalszą specjalizację, a ukończenie studiów podyplomowych stanie się punktem wyjścia do udziału w branżowych egzaminach międzynarodowych CIA i CGAP.

Kwestie organizacyjneStudia podyplomowe z zakresu audytu i controllingu można podjąć obecnie na niemal wszystkich polskich uczelniach państwowych i prywatnych zorientowanych na szeroko rozumianą edukację ekonomiczną. Studia trwają najszczęściej dwa semestry, wiele uczelni organizuje nabór nawet dwa razy do roku. Zajęcia odbywają się w weekendy, najczęściej co dwa tygodnie. Koszt takich studiów podyplomowych oscyluje z reguły wokół sumy 4-5 tysięcy złotych za rok.

Data publikacji: 08.04.2019
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły