Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Fot. http://www.freedigitalphotos.net


Aby poszerzyć swoje kwalifikacje i możliwości uzyskania dobrze płatnej pracy, warto podjąć studia podyplomowe. Jakie? Wybór powinien być rozważny, dobrze przemyślany i skonfrontowany z sytuacją na rynku pracy. Aktualnie wydaje się, że studia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to strzał w dziesiątkę.


Specyfika kierunkuStudia podyplomowe z BHP trwają zazwyczaj 2 lub 4 semestry i przeprowadzane są w systemie niestacjonarnym. Mają na celu podnieść bądź poszerzyć kwalifikacje zawodowe osób zatrudnionych bądź wyrażających chęć podjęcia pracy w przeróżnych firmach, instytucjach czy przedsiębiorstwach w sekcjach odpowiedzialnych za BHP.

Na początku słuchacze odbywają zajęcia teoretyczne związane z organizacją pracy, kształtowaniem jakości jej warunków, aktualnymi regulacjami prawnymi w zakresie BHP, udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej czy dydaktyką szkoleń BHP. Kolejny etap kształcenia to praktyczne ćwiczenia w zakresie wiedzy nabytej podczas wykładów – pierwsza pomoc, ocena ryzyka zawodowego czy zastosowanie prawa pracy.

Dla kogo?To kierunek dla ludzi świadomych swoich potrzeb i perspektyw zawodowych. Jeśli chcemy znacząco poszerzyć swoje kompetencje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy bądź jeśli wymaga od nas tego specyfika naszego stanowiska, to idealny wybór. Studia z BHP pozwalają uzyskać certyfikaty niezbędne do podjęcia zatrudnienia na wyższych szczeblach w większości instytucji zajmujących się kontrolą jakości warunków pracy.

To również dobry wybór dla osób, których kariera dotąd nie była związana z kwestiami BHP. Podczas tego kursu nabędą one wszystkie kluczowe kompetencje pracownika tego sektora. To umożliwi im rozpoczęcie kariery w Państwowej Inspekcji Pracy i wielu innych, podległych jej jednostkach odpowiedzialnych za nadzorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Gdzie studiować BHP?Ten niezwykle przydatny i praktyczny kierunek posiada w swojej ofercie przede wszystkim spora liczba prywatnych szkół wyższych. W ich rankingach najwyżej znajdują się takie placówki edukacyjne jak Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Wyższa Szkoła Techniczno-Przyrodnicza w Poznaniu czy Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Radomiu. Program dydaktyczny tych placówek dynamicznie zmienia się w odpowiedzi na liczne nowelizacje ustaw prawa pracy. Ponadto posiadają one nowoczesną bazę szkoleniową i świetnie wykwalifikowaną kadrę.

Oczywiście kierunek ten można także studiować na wielu uczelniach państwowych. Spora liczba osób decyduje się na podjęcie nauki w zakresie BHP na Politechnice Gdańskiej, w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie czy na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Standardy kształcenia stoją tam na równie wysokim poziomie, a wielu pracodawców przychylniej patrzy na dyplom renomowanego i znanego w kraju uniwersytetu.

Możliwości zawodoweJak zostało to wspomniane wyżej, studia podyplomowe w zakresie BHP znacznie poszerzają wachlarz zawodowych możliwości. Umożliwiają uzyskanie unikatowych zaświadczeń pozwalających na podjęcie pracy w poważnych instytucjach, takich jak Państwowa Inspekcja Pracy. Wyposażają absolwenta w kompetencje predestynujące go do prowadzenia profesjonalnych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizowanych obowiązkowo w każdym zakładzie pracy i placówce edukacyjnej. Kształcą też specjalistów w dziedzinie oceny ryzyka zawodowego czy prawa pracy.

Data publikacji: 03.06.2019