Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

50-335 Wrocław

ul. Sienkiewicza 32

 ikonka telefon do uczelni
tel.:
fax.:

ikonka email do uczelni

email:

Inne uczelnie w regionie

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wrocław

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa

53-609 Wrocław

ul. Wagonowa 9

ikonka telefon do uczelni
tel.:

71 358 27 00 (ogólny),
tel.: 71 358 27 13 (rekrutacja)

fax.:

71 358 27 14 (rektorat)

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Administracja publiczna w Polsce i w Unii Europejskiej
Animacja 3D w mediach
Arteterapia
Detektywistyka
Diagnostyka edukacyjna
Diagnoza i terapia pedagogiczna (Kłodzko)
Doradztwo zawodowe
Dziennikarstwo i public relations
Dziennikarstwo sportowe
Edukacja dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Kłodzko)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (Kłodzko)
Efekty specjalne i cyfrowa postprodukcja
Fotografia, film i nowe technologie w mediach i promocji
Instalacje i urządzenia energetyki odnawialnej w przygotowaniu
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
Kierowanie działaniami ratowniczymi
Komunikacja i Public Relations w samorządzie i administracji państwowej
Kształcenie przedmiotowo-językowe typu CLIL
Kuratela sądowa karna i rodzinna (Kłodzko)
Logopedia (Kłodzko)
Logopedia
Mediacje sądowe
Menedżer ds. komercjalizacji innowacji nowość!
Menedżer odnawialnych źródeł energii nowość!
Nauczyciel etyki - studia z przygotowaniem pedagogicznym
Nauczyciel etyki
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika lecznicza (terapeutyczna)
Pomoc psychologiczna w zaburzeniach seksualnych nowość!
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Poradnictwo międzykulturowe
Poradnictwo rodzinne
Profilaktyka i terapia uzależnień
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia w sporcie nowość!
Psychomotoryka w całościowym wspieraniu człowieka
Psychoterapia ofiar i sprawców przemocy domowej nowość!
Realizacja filmowa i telewizyjna
Resocjalizacja
Social media&mobile marketing
Socjoterapia
Systemy informacji geograficznej
Sztuka dyplomacji
Sztuka wizażu z kreowaniem wizerunku
Techniki projektowania ubioru jako forma kreowania wizerunku
Terapia pedagogiczna
Tyflopedagogika
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka (Kłodzko)
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka
Wiedza o kulturze i zintegrowane działania artystyczne
Zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

53-609 Wrocław

ul. Fabryczna 29 - 31

ikonka telefon do uczelni
tel.:

71 376 23 70

fax.:

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Socjoterapia, trening i psychoedukacja dzieci i młodzieży NOWOŚĆ
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz Zespołem Aspergera NOWOŚĆ
Przemysł i Logistyka przyszłości z Industry 4.0 - informatyzacja, automatyzacja, wirtualizacja produkcji
Business Intelligence i Information Management NOWOŚĆ
Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych
Grafika komputerowa, fotografia i multimedia NOWOŚĆ
Akademia kreatywności PRO - Profesjonalny Rozwój Kompetencji Osobistych NOWOŚĆ
Akademia Biznesu Rodzinnego - Zarządzanie firmą rodzinną NOWOŚĆ
Efektywne metody zarządzania i negocjowania w praktyce NOWOŚĆ
Zarządzanie nieruchomościami
Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAP
Projektowanie i druk 3D
Manufacturing SCM- Logistyka produkcji
Edukacja Montessori w przedszkolu i szkole
Bibliotekoznawstwo - studia z zakresu pedagogiki
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość - studia z zakresu pedagogiki
Logopedia - studia z zakresu pedagogiki
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia z zakresu pedagogiki
Zarządzanie placówką oświatową - studia z zakresu pedagogiki
Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych NOWOŚĆ
Design, projektowanie wnętrz i ogrodów - zarządzanie projektami NOWOŚĆ
Design thinking w biznesie NOWOŚĆ
Edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach
HR Business Partner NOWOŚĆ
IT talent professional recruiter NOWOŚĆ
Komunikacja medialna i marketingowa NOWOŚĆ
Matematyka w ośmioklasowej szkole podstawowej w tym edukacji wczesnoszkolnej NOWOŚĆ
Nauczanie języka polskiego jako obcego NOWOŚĆ
Pedagogika specjalna NOWOŚĆ
Prawne aspekty migracji międzynarodowych NOWOŚĆ
Programista front-end z Angular JS NOWOŚĆ
Projektowanie marki w branży modowej NOWOŚĆ
Rewalidacja i terapia pedagogiczna NOWOŚĆ
Strategic Human Capital Management NOWOŚĆ
Tworzenie i rozwój start-upów
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie NOWOŚĆ
Zintegrowany system informatyczny SAP ERP
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa
Zarządzanie w podmiotach leczniczych
Zarządzanie sprzedażą
Zarządzanie projektem informatycznym
Zarządzanie projektem
Zarządzanie jakością
Zamówienia publiczne
Zakupy w biznesie
Wycena nieruchomości
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami
Trener biznesu
Transport i spedycja
Studia Pedagogiczne - nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej
Studia Menedżerskie
Six Sigma, optymalizacja procesów
Rachunkowość korporacyjna
Rachunkowość budżetowa
Psychologia w biznesie
Product management
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Nowoczesny marketing
Logistyka w biznesie
Lean manufacturing
Księgowość i płace w małej firmie
Kadry i płace
HR dla profesjonalistów
Doradca podatkowy
Controlling
Coaching w biznesie
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bankowość
Audyt
Analityk finansowy
Administracja – zarządzanie i organizacja

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne